• Evolutie. Stel dat het waar is…

  Almatine Leene, Arnold Huijgen, Cees Dekker, Dolf te Velde, Eric Peels, Frank van der Duijn Schouten, Gijsbert van den Brink, Henk Jochemsen, Mart Jan Paul, Wim van Vlastuin

  Congres over de theologische implicaties van evolutionaire schepping. Is aanvaarding van de evolutietheorie wel te rijmen met orthodox-christelijke opvattingen over de Bijbel, God en mens, zonde en verlossing?

 • Genieten van verscheidenheid

  Koos Geerds

  Communicatietraining voor predikanten Conflicterende meningen en belangen in kerkenraad en gemeente – als predikant heb je…

 • Geloofwaardig preken over ongemakkelijke teksten

  Eveline van Staalduine-Sulman, Kees van Dusseldorp, Paulien Vervoorn, Rob van Houwelingen

  Preken - daar komt heel wat bij kijken. Hoe doe je recht aan een bijbelgedeelte van duizenden jaren oud? Wat is de actuele boodschap ervan? Hoe breng je die boodschap over op een manier die tegelijk inhoudsvol, overtuigend, helder gestructureerd, boeiend en inspirerend is voor je luisteraars?

 • Blijven leren

  Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

  Meer over PEP

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.

Als werker in de kerk mag je je  inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

Het project Permanente Educatie Predikanten wil predikanten en werkers in de kerk stimuleren en ondersteunen.

PEP is een afdeling van: