• Homoseksualiteit en de Kerk

  Diverse sprekers en panelleden

  De discussie rondom homoseksualiteit is in de kerk sterk gepolariseerd. Gesprekken verlopen moeizaam en praktijken zijn verschillend. Hoe kunnen wij elkaar vasthouden en vinden in het geloof dat we gezamenlijk belijden? Kom ook naar de studiedag "Homoseksualiteit en de Kerk; verschillende visies, één geloof".

 • Blijven leren

  Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

  Meer over PEP

 • Geloofwaardig preken over ongemakkelijke teksten

  Kees van Dusseldorp, Eveline van Staalduine-Sulman, Paulien Vervoorn

  Preken - daar komt heel wat bij kijken. Hoe doe je recht aan een - ongemakkelijk - bijbelgedeelte van duizenden jaren oud? Wat is de actuele boodschap ervan? Hoe breng je die boodschap over op een manier die tegelijk inhoudsvol, overtuigend, helder gestructureerd, boeiend en inspirerend is voor je luisteraars?

 • Predikant en Praktijk

  Arnold Huijgen, Daniël Timmerman

  - een prettige en doelmatige manier van werken, met meer balans tussen werk en privé - de basisbeginselen van een aantal belangrijke methodes op het terrein van persoonlijke efficiëntie - reflecteren op de manier waarop je je werk vormgeeft en de doelen die je wilt bereiken - op een professionele manier functioneren in een kerkelijke setting

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.

Als werker in de kerk mag je je  inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

Het project Permanente Educatie Predikanten wil predikanten en werkers in de kerk stimuleren en ondersteunen.

Studiebijeenkomsten

 • Opbrengsten van jongerencatechese

  Hans Meerveld

  Hans Meerveld deed onderzoek naar de betekenis van catechese voor het geloofsleren van jongeren van zestien jaar en ouder. Laat je informeren en denk mee tijdens het symposium op 7 december 2018.
  Meer informatie en aanmelden 07 december 2018
 • Ontdek Lectio Divina

  Jos Douma

  In deze cursus leer je de eeuwenoude monastieke praktijk van de lectio divina kennen. Daarin gaat het om een langzaam, liefdevol en luisterend lezen van Bijbelteksten, met bijzondere aandacht voor het werk van de heilige Geest in het leesproces en in de hoop en verwachting door het lezen van de teksten gevormd te worden tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus.
  Meer informatie en aanmelden 09 januari 2019
 • Duurzaamheid voor dominees

  Hans Burger, Barend Kamphuis, Embert Messelink, Bert Roor, Jeroen Sytsma

  De cursus Duurzaamheid voor dominees biedt theologische verdieping en inspiratie, inhoudelijke kennis en concrete ideeën om werk te maken van duurzaamheid in de plaatselijke kerk.
  Meer informatie en aanmelden 15 januari 2019
 • Terugkomdagen PIO fase 1 – Praktische Theologie & Kerkrecht

  Hans Schaeffer, Leon van den Broeke

  De ervaring leert dat je als startend predikant tegen tal van zaken aanloopt. Praktische en soms complexe vragen waarop je…
  Meer informatie en aanmelden 18 januari 2019
 • Predikant en Praktijk

  Arnold Huijgen, Daniël Timmerman

  - een prettige en doelmatige manier van werken, met meer balans tussen werk en privé - de basisbeginselen van een aantal belangrijke methodes op het terrein van persoonlijke efficiëntie - reflecteren op de manier waarop je je werk vormgeeft en de doelen die je wilt bereiken - op een professionele manier functioneren in een kerkelijke setting
  Meer informatie en aanmelden 21 januari 2019

PEP is een afdeling van: