• Israël en de kerk: visie en perspectief

  Koert van Bekkum, Arnold Huijgen en Michael Mulder

  Tijdens deze studiedag worden de verschillende kerkelijke posities met betrekking tot Israël tegen bijbels licht gehouden en met elkaar in gesprek gebracht, gevolgd door het uitwisselen van ideeën over de praktische consequenties daarvan.

 • Israel as Hermeneutical Challenge

  Koert van Bekkum, Arnold Huijgen and Michael Mulder

  Academic conference (two days), organized by the research group ‘Biblical Exegesis and Systematic Theology’ from the Theological University Apeldoorn and the Theological University Kampen.

 • Individuele training Overtuigend spreken

  Nynke Duijzer-Algra

  Leer (weer) overtuigend spreken! Effectieve individuele training van bijvoorbeeld houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo en feedback op eigen presentaties/preken.

 • Blijven leren

  Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

  Meer over PEP

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.

Als werker in de kerk mag je je  inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

Het project Permanente Educatie Predikanten wil predikanten en werkers in de kerk stimuleren en ondersteunen.

Studiebijeenkomsten

 • Israel as Hermeneutical Challenge

  Koert van Bekkum, Arnold Huijgen and Michael Mulder

  Academic conference (two days), organized by the research group ‘Biblical Exegesis and Systematic Theology’ from the Theological University Apeldoorn and the Theological University Kampen.
  Meer informatie en aanmelden 22 maart 2018
 • The Classis and Presbytery at Issue

  Leon van den Broeke

  "The Collegial Bishop Revisited: The Classis and Presbytery at Issue." Academic conference (two days) that allows you to explore the range of questions that are raised in the context of the classis continuing to exist and function in a central way.
  Meer informatie en aanmelden 22 mei 2018
 • De pastor als tolk en gids

  Peter van de Kamp, Willem van der Horst

  Tijdens deze tweedaagse cursus word je getraind in het toepassen van narratief pastoraat. Een pastorale vraag wordt doorgrond, tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van de pastorant, en het daarin verweven verhaal van God. Een waardevolle ontdekkingsreis voor pastor en pastorant.
  Meer informatie en aanmelden 21 september 2018
 • Individuele training Overtuigend spreken

  Nynke Duijzer-Algra

  Leer (weer) overtuigend spreken! Effectieve individuele training van bijvoorbeeld houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo en feedback op eigen presentaties/preken.
  Meer informatie en aanmelden 31 december 2018
 • Grip op je werk

  Inez Petter

  Deskundige analyse van knelpunten en (individuele) dilemma’s in je werk als predikant. Samen zoeken naar praktische oplossingen. Opnieuw leren werken vanuit je eigen drijfveren en kwaliteiten.
  Meer informatie en aanmelden 31 december 2018

PEP is een afdeling van: