Kerk tussen traditie en trend

Kerken bewegen zich tussen traditie en trend. Daarom worstelen ze steevast met de vraag naar het ‘vaste’ en het ‘veranderlijke’ in kerkzijn. Dat geldt niet alleen voor traditionele kerken, ook pioniersplekken en migrantengemeenten anno 2021 hebben er volop mee te maken.

Bestuur en conflict

e bent predikant in volle rechten. Je hebt een academische studie theologie afgerond en je geniet van je werk als gemeentepredikant. Toch loop je af en toe tegen interessante of langdurig tegen complexe zaken aan waar je niet meteen een antwoord of weerwoord op hebt, ondanks al je theologische bagage.
In deze cursus nemen we je mee in thema’s als geestelijk leiderschap, werklast en draagkracht, kerk en conflict en timemanagement. Er is ruimte om cassussen uit je eigen predikantspraktijk in te brengen en tegelijkertijd ontvang je veel kennis en tools voor diezelfde praktijk.

Kerk = werk?

Hoe mooi is het dat je als predikant ‘vrijgesteld bent van arbeid’. De gemeente waar je aan verbonden bent betaalt je salaris, zodat jij je kunt richten op geestelijke toerusting, voorgaan in de diensten, pastoraat en een stukje catechese. Je… Lees verder

PE Traject

Je bent predikant in volle rechten. Je hebt een academische studie theologie afgerond en je geniet van je werk als gemeentepredikant. Toch loop je af en toe tegen interessante of langdurig tegen complexe zaken aan waar je niet meteen een… Lees verder

Leiderschap

Zondag ga je voor in een doopdienst in je eigen gemeente en het is de eerste zondag van de adventstijd. Eigenlijk wilde je beginnen met een prekenserie over Micha, dat zou mooi passen in deze tijd van het jaar. Maar… Lees verder

Predikant en kerkverband

> Tweedaagse training in kerkrecht en ecclesiologie. > Onderdeel van het PE-traject voor startende predikanten. Ook los te volgen als nascholingsmodule. Tijdens de tweedaagse cursusmodule Predikant en kerkverband ga je samen met docenten collega’s en kerkenraadsbestuurders in gesprek over vragen… Lees verder

Gereformeerde theologie stroomopwaarts

Tijdens dit symposium kijken we terug op het erfgoed en gedachtegoed van 75 jaar Vrijmaking. We zoomen in op de roerige context van de jaren ’40 en de betrokkenen in deze eerste tijd maar kijken op deze hervormingsdag ook breder: Hebben kerken en christenen vandaag de dag baat bij (nieuwe) doordenking van theologische thema’s uit de vrijmakingstijd?