Aanmelden

Inschrijving voor door PEP georganiseerde cursussen (onder cursussen wordt in deze voorwaarden ook begrepen al het overige aanbod van PEP aan trainingen, studiedagen, congressen, etc.) is uitsluitend mogelijk door middel van de aankoop en/of reservering van de bewuste cursus via onze website www.pepredikanten.nl. Wanneer er een wijziging in de getoonde cursusinformatie plaatsvindt, worden zij die zich reeds voor een gewijzigde cursus hebben opgegeven, per e-mail van wijzigingen op de hoogte gesteld. Een cursus zal in principe alleen doorgang vinden wanneer het in de cursusinformatie gecommuniceerde minimum aantal deelnemers is bereikt. Over uitzonderingen beslist de projectleiding. Bij annulering vanwege te weinig aanmeldingen worden deelnemers hiervan uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld en na definitieve annulering worden eventueel reeds betaalde cursusgelden zo spoedig mogelijk teruggestort.

Cursustijden en -locatie

De cursusinformatie op onze website is leidend waar het gaat om cursustijden en -locatie. Normaliter duurt een morgensessie van 9.30 tot 12.30 uur en wordt afgesloten met een lunch; een middagsessie duurt van 13.30 tot 16.30 uur; de standaard locatie is de Theologische Universiteit Kampen, Broederweg 15 te Kampen.

Studiepunten (EC), accreditatie en certificering

De omvang van een cursus wordt aangegeven in punten, waarbij 1 EC gelijk staat aan 28 studiebelastingsuren. Indien er EC’s worden vermeld bij de cursusinformatie, wordt bij volledige afronding van een cursus binnen de gestelde tijd een certificaat verstrekt. Dit kan betekenen dat er naast de cursusvoorbereiding en de aanwezigheid tijdens de cursusdagen (minimaal 80%) een of meerdere afrondende opdrachten worden verlangd. De cursusdocent of de projectleiding is verantwoordelijk voor de beoordeling van het resultaat. Punten verkregen door deelname aan PEP-activiteiten zijn ook geaccrediteerd door de afdeling PE van de Protestantse Theologische Universiteit in het kader van het zogenaamde vrije aanbod.

Betalingsvoorwaarden

De kosten van een cursus dienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan, bij inschrijving binnen 3 weken voor aanvang van een cursus dienen de kosten binnen 3 dagen te worden voldaan, maar uiterlijk voor aanvang van de cursus. U kunt online via Ideal of via een directe bankoverschrijving betalen. Indien u kiest voor betaling via directe bankoverschrijving ontvangt u via e-mail per ommegaande een factuur die conform deze betalingstermijn dient te worden voldaan.
Ten aanzien van cursussen waarvoor een reservering kan worden gedaan, wordt normaliter uiterlijk 1 maand voor aanvang van de cursus besloten of deze gezien het aantal deelnemers doorgaat. Zij die voor een cursus gereserveerd hebben, ontvangen vervolgens een e-mail met betalingsinstructies.

Annuleren

Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 1 maand voor aanvang van de cursus (voorbeeld: annulering van uw inschrijving voor een cursus die start op 15 januari 2020 is mogelijk t/m 14 december 2019). Bij tijdige annulering wordt €25 administratiekosten in rekening gebracht. Als u aan een deel van de cursus niet kunt deelnemen door datawijzigingen die tijdens de cursus worden doorgegeven, hebt u recht op een evenredige terugbetaling van het cursusgeld. In overige gevallen geldt dat restitutie niet mogelijk is. Bij inschrijving voor cursussen binnen een maand voor aanvang van de cursus is annulering niet mogelijk en dient te allen tijde het volledige inschrijfgeld te worden voldaan.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 14 februari 2017.