Annemarie Stolper

Drs. Annemarie Stolper is werkzaam als teamcoach, leidinggevende en trainer. Zij weet zichzelf authentiek en op een natuurlijke wijze te verbinden met haar omgeving. Als leider en trainer inspirerend, sensitief, helder en waarderend. Ze geniet ervan om mensen vertrouwen te geven en ze te laten ervaren hoe krachtig persoonlijk leiderschap is. Dat doet ze altijd vanuit haar verlangen om mensen tot hun recht te laten komen. Haar scherpe en waarderende analyses zijn vaak de basis voor het lef en de moed om een (persoonlijk) veranderingsproces in gang te zetten. Eigenaar van tallentaa, trainingsbureau voor teamtraining en talentontwikkeling – zie www.tallentaa.nl.