Arne Schaddelee

Arne Schaddelee is gedeputeerde voor de ChristenUnie in de provincie Utrecht met onder andere Mobiliteit en Vergunningverlening Toezicht en Handhaving in portefeuille.