Bram van Putten

Dr. Bram van Putten is docent en trainer. Hij heeft veel ervaring in het leiden van een gesprek over de Bijbel, als docent en als kringleider. Dat heeft zijn hart. Zijn ervaring en expertise –hij is oudtestamenticus- geeft hij graag door aan kringleiders. Hij heeft trainingen verzorgd voor gemeenteleden, jongerenwerkers en evangelisten. Ook heeft hij toerusters van kringleiders getraind. www.leesleefdeel.nl