Kees van Ekris

Dr. Kees van Ekris is docent homiletiek aan de ETF in Leuven. Hij is gepromoveerd aan de PThU in Groningen op een proefschrift over de profetische dimensie van prediking. Hij is programmaleider van Areopagus en zit zich daar in om het ‘bondgenootschap’ tussen prediker en gemeente opnieuw aan de orde te stellen en te verdiepen. Daarnaast leidt hij de kloostergemeenschap van jongeren op de Wittenberg in Zeist.