Dolf te Velde

Dr. Dolf (R.T.) te Velde is docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.