Greetje Witte-Rang

Greetje Witte-Rang studeerde theologie in Amsterdam en in Kampen (Oudestraat). Ze was enkele jaren werkzaam als studiesecretaris bij het deputaatschap ter bestudering van het oorlogsvraagstuk van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarna werkte ze als onderzoeksmedewerker bij het Oecumenisch Studie- en ActieCentrum voor Investeringen, dat later verder ging binnen het raamwerk van Oikos. Ze promoveerde in 2008 op het leven en de werken van dr. H.M. de Lange. Ze is actief binnen de Raad van Kerken, de vereniging Kerk en Vrede en het platform voor Duurzame en Solidaire Economie.