Hans Schaeffer

Dr. Hans (J.H.F.) Schaeffer (1972) is universitair hoofddocent praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.