Hans Schaeffer

Dr. Hans (J.H.F.) Schaeffer is universitair hoofddocent praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.