Hans Burger

Hans Burger is universitair docent Systematische theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij publiceerde Leven in Christus. Over de betekenis van het verhaal van Jezus (Franeker, 2017). Behalve met verzoening en verlossing houdt hij zich in zijn onderzoek momenteel bezig met hermeneutiek en Schriftleer.