Jannie Eijmael-Verkade

Drs. Jannie Eijmael-Verkade is klinisch psycholoog/psychotherapeut bij de Ambulante Zorg van Eleos, gevestigd te Dordrecht. Zij is daar hoofdbehandelaar voor de Jeugdzorg en de Volwassenzorg en komt in beide posities in aanraking met partnerrelatieproblematiek en (v)echtscheiding en de gevolgen daarvan voor alle betrokkenen. Met het oog hierop heeft ze trainingen gevolgd over de EFT-aanpak van relatieproblemen. Bij Eleos hebben de meeste cliënten een christelijke achtergrond of er wordt door mensen bewust gekozen voor hulp vanuit Eleos vanwege de veiligheid die christelijke waarden als trouw en  verantwoordelijkheid kunnen bieden. Jannie heeft voor haar opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog eerst Orthopedagogiek gestudeerd. Zij werkte aansluitend op haar studie als Orthopedagoog voor leerlingen van Reformatorische scholen voor Voortgezet Onderwijs en gaf in dat kader trainingen aan docenten. Vanuit  Eleos is zij betrokken bij trainingen voor pastores die vanuit het kennisinstituut van Eleos en de Hoop georganiseerd worden.