Jelle de Kok

Drs. Jelle de Kok is predikant in Wilsum (PKN) en stafwerker toerusting Noord-Oost Nederland van het Evangelisch Werkverband. Hij werkt zelf al meer dan 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeentopbouw volgens Leven uit de Bron en heeft andere gemeenten erin begeleid. Hij geeft voor PEP regelmatig de trainingen “Bouwen aan de kern van de kerk”, “Vruchtbaar omgaan met verschillen en geschillen” en (m.m.v. prof. dr. Stefan Paas) “Missionair kerk-zijn in een postchristelijke omgeving”. Lees hier een uitgebreid interview met Jelle de Kok.