Jos Douma

Dr. Jos Douma is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle en daarnaast docent van het vak spiritualiteit aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Hij schreef boeken op het gebied van geloofsopbouw en spiritualiteit en geeft  regelmatig lezingen en workshops over thema’s als christocentrische geloofsvernieuwing, discipelschap, de betekenis van de stilte en lectio divina. In zijn bediening wordt hij gedreven door deze missie: mensen leren om in de Jezusruimte te zijn. Het is zijn verlangen dat christenen (en daardoor kerken) opbloeien in geloof doordat ze hun spiritualiteit focussen op Jezus Christus. Lees meer op: www.levenindekerk.nl en www.josdouma.nl.