Kees van Dusseldorp

Dr. Kees van Dusseldorp is docent homiletiek aan de Theologische Universiteit Kampen en predikant.