Merijn Wijma

Merijn Wijma is acquirerend redacteur bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn. Daarnaast werkt ze aan een proefschrift over de getalsmatige ontwikkeling van gereformeerde kerkverbanden in Nederland en werkt regelmatig mee aan empirische sociologisch-theologische onderzoeken.