Nico van der Voet

Drs. Nico van der Voet is docent pastoraat bij de afdeling Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede. Tevens is hij als studentenpastor werkzaam op dezelfde hogeschool. In die hoedanigheid voert hij veel gesprekken met jongelui die worstelen met pijn vanwege de echtscheiding van hun ouders. Voor de duidelijkheid: er zijn ook jongeren die er geen problemen (meer) mee hebben, maar die doen geen beroep op de studentenpastor. Soms voert hij gesprekken met (deeltijd)studenten die zelf relatieproblemen hebben of al een echtscheiding achter de rug hebben.