Nynke Duijzer-Algra

Nynke Duijzer-Algra is logopedist en eigenaar van Dixit stem-, uitspraak- en presentatietraining voor kerkelijke sprekers. Zij heeft tien jaar ervaring in het trainen en coachen van o.a. predikanten, theologiestudenten, ouderlingen en kerkelijk werkers, zowel individueel als in groepen. Zie ook www.dixit.info en www.facebook.com/dixitnynke.