Peter van de Kamp

Dr. Peter van de Kamp was tot voor kort docent Praktische Theologie (o.a. pastoraat) aan de Theologische Universiteit Kampen, waar hij ook als stagebegeleider en studentenmentor werkte. In 2013 publiceerde hij Verhalen om te leven. Levensverhalen in het pastoraat, een boek over narratief pastoraat. Verlieservaringen en rouwprocessen vormen één van zijn persoonlijke aandachtsgebieden.