Tim van Iersel

Tim van Iersel is als ethicus en dementiedominee gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie. Hij werkt als geestelijk verzorger en ethicus in verpleeghuizen van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). Ook heeft hij als ethicus zitting in de landelijke Toetsingscommissie Euthanasie (RTE). Hij is verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) als predikant met bijzondere opdracht. Daarnaast fungeert hij als expert op Dementie.nl (Alzheimer Nederland). Hij is auteur van Dilemma’s bij dementie: waarden wegen voor goede zorg (2018) en Godvergeten: gedachten over geloof en dementie (2019). www.timvaniersel.nl