Tim van Iersel

Tim van Iersel is als zorgtheoloog, geestelijk verzorger en ethicus gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie. Hij werkt als geestelijk verzorger in verpleeghuizen, waar voornamelijk ouderen met dementie wonen. Naast het contact met de bewoners in pastoraat en liturgie werkt hij samen met vrijwilligers, begeleidt hij mantelzorgers in gespreksgroepen en geeft hij trainingen ‘Pastoraat bij dementie’ en ‘Ethiek bij dementie’. www.timvaniersel.nl

Tim van Iersel is tevens expert op Dementie.nl, een site van Alzheimer Nederland. Naast andere experts (zoals een huisarts, casemanager, jurist, etc.) fungeert Tim van Iersel als expert op het gebied van zingeving en ethiek. Bezoekers van de website (veelal mantelzorgers) kunnen met vragen rondom deze thema’s bij hem terecht.