Tjerk de Reus

Tjerk de Reus is literatuurcriticus en gepromoveerd op een studie over Ad den Besten (Ad den Besten. Deelbiografie 1923-1955. Skandalon 2018).