Proeven uit de Bron – GKV Wageningen

Ervaar de heilzame dynamiek van Leven uit de Bron voor jouw gemeente

Hartelijk welkom bij de training Proeven uit de Bron!

De training Proeven uit de Bron voor de kerkenraad bestaat uit 10 stappen. Zo word je stap voor stap door de diverse onderdelen en opdrachten van de training geleid. Aan de hand van onderstaand overzicht weet je wanneer je welke stap dient af te ronden en hoeveel tijd je er ongeveer mee bezig zult zijn. De meeste stappen bereid je individueel thuis voor; de bespreking en uitvoering doe je gezamenlijk als kerkenraad. Het is aan de kerkenraad om hiervoor aparte bijeenkomsten te beleggen danwel reguliere vergaderingen ermee te beginnen.

Hoe bereid je de gezamenlijke besprekingen goed voor? Bekijk persoonlijk de video’s en denk alvast na over de bijbehorende vragen uit de verwerkingsopdracht. Maak hiervan aantekeningen en neem die mee naar de gezamenlijke besprekingen.

Voor vragen van technische en organisatorische aard kan de contactpersoon van de kerkenraad contact opnemen met Weetwatjegelooft.nl / Permanente Educatie Predikanten (info@pepredikanten.nl / 06-36055137). Voor inhoudelijke vragen kan de contactpersoon van de kerkenraad contact opnemen met de trainer, Jelle de Kok, jelledekok@home.nl.

Stap Startdatum voorbereiding Persoonlijke voorbereiding Gezamenlijke verwerking Datum gezamenlijke verwerking
1 31 maart Ca. 15 min. Ca. 45 min. Woensdagavond 14 april
2 7 april Ca. 15 min. Ca. 45 min.
3 15 april Ca. 45 min. In stap 8 Woensdagavond 28 april
4 21 april Ca. 15 min. Ca. 45 min.
5 5 mei Ca. 15 min. Ca. 45 min. Woensdagavond 19 mei
6 12 mei Ca. 15 min. Ca. 45 min.
7 26 mei Ca. 45 min. optioneel n.v.t.
8 n.v.t. In stap 7 Ca. 150 min. Zaterdagochtend 5 juni
9 9 juni Ca. 15 min. Ca. 75 min. Woensdagavond 16 juni
10 n.v.t. n.v.t. Verslag evaluatiegesprek met Jelle de Kok door contactpersoon kerkenraad n.v.t.

Veel zegen en vreugde bij deze training! We hopen elkaar in stap 8 van de training te ontmoeten, op zaterdagmorgen 5 juni 2021!

Lessen

Stap 3 – De CBA-methode 1: De C van Communicatie

Duur: 60 minuten

In de derde en vierde stap ga je aan de slag met de eerste letter van de CBA-methode, de C. Jelle de Kok legt uit waar deze C voor staat en wat het verschil is tussen de grote C en…

Stap 4 – De CBA-methode 2: De c van communicatie

Duur: 60 minuten

In de vorige stap heb je het verschil ontdekt tussen de grote C en de kleine c, en wat het belang is van de beoefening van beide. Je bent gestart met het beoefenen van de grote C. In deze vierde…

Stap 5 – De CBA-methode 2: De B van Bezinning

Duur: 60 minuten

In deze stap ga je aan de slag met de tweede letter van de CBA-methode, de B. Jelle de Kok legt eerst uit waar de B voor staat. Daarna ga je aan de slag met de vraag of jouw kerkenraad…

Stap 6 – De CBA-methode 3: De A van Activiteiten

Duur: 90 minuten

Jelle de Kok legt uit waar de A voor staat binnen de CBA-methode. Vervolgens ga je hiermee praktisch aan de slag door het formuleren van een concept bouwsteen voor je eigen situatie.