Groeien in geestelijk leiderschap

In 6 geloofsgesprekken naar een kerkenraad in verbinding

Hartelijk welkom bij de training Groeien in geestelijk leiderschap!

Deze training biedt gespreks- en bezinningsstof voor 6 kerkenraadsvergaderingen. De eerste 5 keer kunt u een gedeelte van de kerkenraad gebruiken om de video’s te bespreken die u thuis hebt kunnen zien. U kunt er ook voor kiezen om gezamenlijk de video’s op de kerkenraad te bekijken. De meeste video’s duren zo’n 7 a 8 minuten. Voorbereiding thuis en daarna nog gezamenlijk terugkijken is het meest effectief.

Door thuis al over de vragen na te denken kan er op de kerkenraad in kleine groepen van maximaal 4 personen over doorgepraat worden. Dit kan 20 a 25 min in kleine groepen; vervolgens 5 a 10 min plenair de bevindingen delen. Daarna kan de rest van de agenda behandeld worden.

Hoe bereid je de gezamenlijke besprekingen goed voor? Bekijk persoonlijk de video’s en denk alvast na over de bijbehorende vragen. Maak hiervan aantekeningen en neem die mee naar de gezamenlijke besprekingen.

Voor de laatste kerkenraadsvergadering kunt u ds. Jelle de Kok zelf uitnodigen. Dan is er een hele avond (of ander dagdeel) nodig qua tijd. Daarin zullen alle principes terugkomen en wordt er ook nagedacht over de vraag wat de kerkenraad concreet met het geleerde wil doen naar de toekomst toe.

Voor vragen van technische en organisatorische aard kan de contactpersoon van de kerkenraad contact opnemen met Weetwatjegelooft.nl / Permanente Educatie Predikanten (info@pepredikanten.nl / 06-16958926). Voor inhoudelijke vragen kan de contactpersoon van de kerkenraad contact opnemen met de trainer, Jelle de Kok (0625524481 / jelle@levenuitdebron.nl )

Veel zegen en vreugde bij deze training!

Lessen

Stap 5 – De CBA-methode 3: De A van Activiteiten

Duur: 90 minuten

Jelle de Kok legt uit waar de A voor staat binnen de CBA-methode. Vervolgens ga je hiermee praktisch aan de slag door het formuleren van een concept bouwsteen voor je eigen situatie.