Podcasting voor predikanten

Welkom in de online leeromgeving van de training Podcasting voor Predikanten!

Onderaan deze pagina vind je het complete programma van zeven lessen, waar van je er zes moet doorlopen, afhankelijk van de vraag of je van Windows (Audacity) dan wel Mac (Garageband) gebruikmaakt.

Voor vragen van welke aard dan ook kun je tijdens het leerproces contact opnemen met Allard Amelink. Download ook alvast de handleiding, handig om bij de hand te houden! Beide vind je in de informatie bij les 1. En beluister ter inspiratie en bemoediging eens een of meer podcasts gemaakt door eerdere deelnemers aan deze training.

Achtereenvolgens doorloop je de volgende lessen:

Podcasts van eerdere deelnemers aan de training

Lessen

Introductie – Waarom podcasts?

Duur: 16 minuten

Podcasting voor predikanten Photo by Aaron Burden on Unsplash
Wat is de kracht, en wat zijn de zwaktes van de podcast als medium? Wat zijn de sleutels tot succes? En waarom zou je als predikant een podcast willen maken?

Het format

Duur: 6 minuten

Podcasting voor predikanten Photo by Aaron Burden on Unsplash
In deze video vertelt Allard je aan de hand van een stappenplan hoe je een goed format maakt voor je podcast.

De opname

Duur: 16 minuten

Podcasting voor predikanten Photo by Aaron Burden on Unsplash
Als je een goed format hebt voor je podcast, en de inhoud is voorbereid, kun je je gaan richten op de opname. Op alles wat daarbij komt kijken richt Allard zich in deze video.

De montage (Mac)

Duur: 17 minuten

Podcasting voor predikanten Photo by Aaron Burden on Unsplash
Als de opname klaar is, is het tijd voor de montage. In deze video leert Allard Amelink je de basisvaardigheden op basis van het programma Garageband (Mac).

De montage (Windows)

Duur: 21 minuten

Podcasting voor predikanten Photo by Aaron Burden on Unsplash
Als de opname klaar is, is het tijd voor de montage. In deze video leert Allard Amelink je de basisvaardigheden op basis van het programma Audacity (Windows).

De distributie

Duur: 8 minuten

Podcasting voor predikanten Photo by Aaron Burden on Unsplash
Je hebt een prachtige podcast gemaakt, maar hoe komt die terecht bij de doelgroep? Daarmee zijn we aangekomen bij de laatste stap, de distributie van je podcast.