Proeven uit de Bron 2021

Ervaar de heilzame dynamiek van Leven uit de Bron voor jouw gemeente

Hartelijk welkom bij de training Proeven uit de Bron!

Deze cursuspagina en de onderliggende lessen leiden jou stap voor stap door de diverse onderdelen en opdrachten van de training. De titel van elke les start met het weeknummer; aan de hand van onderstaand data-overzicht weet je zo wanneer je welke onderdelen dient af te ronden. Om het geheel overzichtelijk te houden, tellen sommige weken meerdere lessen (bijv. 1.1, 1.2 en 1.3: in week 1 volg je dus in totaal 3 lessen). Begin bij Les 1 in de week van 18 januari en werk zo het hele programma door. Voor vragen van technische en organisatorische aard kan je per e-mail contact opnemen met info@pepredikanten.nl of bellen met William den Boer, 06-36055137. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met de trainer, Jelle de Kok, jelledekok@home.nl.

Week 1: 18 januari 2021; week 2: 25 januari; week 3: 1 februari; week 4: 8 februari; week 5: 15 februari; week 6: 22 februari; week 7: 1 maart.

Veel zegen en vreugde bij deze training! We hopen elkaar in week 5 van de training online te ontmoeten, op 16 februari van 9.00-11.30 uur.

 

Lessen

Week 1.2 – De Dynamiek van Leven uit de Bron

Duur: 60 minuten

Jelle de Kok introduceert het principe en de dynamiek van Leven uit de Bron. Je werkt aan een concept memo voor kerkenraad waarin je principe en dynamiek van Leven uit de Bron uitlegt en: hoe kan dit heilzaam doorwerken in…

Week 1.3 – De drievoudige kern van gemeenteopbouw

Duur: 60 minuten

Jelle de Kok legt uit wat binnen Leven uit de Bron wordt verstaan onder 'de drievoudige kern van gemeenteopbouw'. Je werkt aan een concept memo over de vraag in welke relatie door jouw kerkenraad en/of gemeente het meest geïnvesteerd moet…

Week 2 – De CBA-methode 1: De C van Communicatie

Duur: 135 minuten

Jelle de Kok legt uit waar deze C voor staat en wat het verschil is tussen de grote C en de kleine c en wat het belang is van de beoefening van beide. In twee verwerkingsopdrachten breng je het geleerde…

Week 3.1 – De CBA-methode 2: De B van Bezinning

Duur: 60 minuten

Jelle de Kok legt eerst uit waar de B voor staat. Daarna werk aan een concept memo over de vraag of jouw kerkenraad adhoc- en probleemgericht danwel verlangengericht werkt en welke gevolgen dit heeft voor jouw beleving van de kerkenraadsvergadering.

Week 6 – De eindopdracht

Duur: 60 minuten

Deze week werk je verder aan de eindversie van je presentatie voor de kerkenraad. Je stuurt het eindresultaat naar de trainer voor feedback.