Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.

Als werker in de kerk mag je je inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

PEP stimuleert en ondersteunt predikanten en werkers in de kerk door middel van een gevarieerd continu aanbod aan cursussen, trainingen, studiedagen, conferenties en dergelijke op academisch niveau.

Vanwege de invoering van een nieuwe Master Predikant aan de TU Kampen|Utrecht heeft de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) in 2017 besloten dat alle GKv-predikanten die na 1 september 2016 voor het eerst in hun ambt zijn bevestigd een voorgeschreven post-initiële opleiding (PIO) dienen te volgen. PIO start organisatorisch als een onderdeel van PEP en gaat geleidelijk aan het karakter van PEP veranderen. Meer informatie over PIO/PEP vindt u hier.

PEP is een afdeling van de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht. Deelnemers uit alle kerkelijke denominaties zijn hartelijk welkom. Aan PEP-studieactiviteiten kan door PKN-predikanten worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE.

Contactinformatie

Permanente Educatie Predikanten
p/a Theologische Universiteit Utrecht
t.a.v. Margriet Westers
Plompetorengracht 3
3512 CA Utrecht
Tel. (tijdens kantooruren): 085-3410200

Bankgegevens: NL39 ABNA 0428 2375 92, t.n.v. Theologische Universiteit
KvK-nummer: 08191312