Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma van de Theologische Universiteit Utrecht voor theologische professionals: predikanten, kerkelijk werkers, geestelijke verzorgers en anderen, met een nadruk op diegenen die in de kerk werkzaam zijn.

Als theoloog, werkzaam in een gemeente, zet je je in voor Woordverkondiging, pastoraat en andere taken in de kerk. Je doet dit werk in een gemeente die middenin de samenleving staat. Net als bij vele andere beroepen vragen ook de variatie en ontwikkeling van dit werk om voortdurende leerontwikkeling.

PEP inspireert en ondersteunt predikanten en andere theologische professionals door middel van een gevarieerd aanbod aan theologische cursussen, trainingen, studiedagen, conferenties en dergelijke op academisch niveau.

Voor startende predikanten is een eigen voorgeschreven post-initiële opleiding, het PE-traject. Bij de fusie van GKV en NGK zijn de nascholingstrajecten voor startende predikanten van beide kerken samengevoegd en opnieuw samengesteld tot één traject met academische vorming en mentoraat. Meer informatie over het PE-traject voor startende predikanten vind je hier.

PEP is een onderwijsprogramma van de Theologische Universiteit Utrecht. Deelnemers uit alle kerkelijke denominaties zijn hartelijk welkom. Aan PEP-studieactiviteiten kan door PKN-predikanten worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE.

Contactinformatie

Permanente Educatie Predikanten
p/a Theologische Universiteit Utrecht
t.a.v. Margriet Westers
Plompetorengracht 3
3512 CA Utrecht
Tel. (tijdens kantooruren): 085-3410200

Bankgegevens: NL39 ABNA 0428 2375 92, t.n.v. Theologische Universiteit
KvK-nummer: 08191312