Studiebijeenkomsten

Toon als:

Work and Worship

Hoe breng jij de zondag in de week en de week in de zondag? Op 6 en 7 december is Matthew Kaemingk, Amerikaans ethicus en publiek theoloog, te gast in Nederland. Matthew is assistent-professor op Fuller seminary en bekend van de boeken ‘Work and worship’ (2020) en ‘Reformed Public Theology’…

Dynamics of Biblical Change

Veranderen door een relatie met Jezus, hoe werkt dat bij jezelf? En hoe kun je anderen daarin begeleiden als pastor? Deze cursus leert je werken op het snijvlak van psychologie en pastoraat, zonder de een tegen de ander uit te spelen.

De Leesclub – met Stefan Paas

In drie webinars gaan we in gesprek met Stefan Paas over zijn boek Vrede op aarde. Heil en redding in deze tijd.

Update Ethiek

Een tweedaagse cursus met aandacht voor actuele ethische thema’s en vragen vanuit de predikantspraktijk.  Soms dient het zich ineens aan: een situatie in je predikantswerk die eigenlijk om ethische reflectie vraagt. Je bent hierin wel geschoold, maar het is alweer even geleden. Bovendien ontbreekt vaak tijd en ruimte om te…

Groepstraining: Spreektechniek voor (s)prekers

Leer (weer) overtuigend spreken! Effectieve training van houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo. Met feedback op eigen presentaties/preken.

Dementie – een pastorale en theologische uitdaging

Omgaan met dementie: je leert het pas echt in de praktijk. Maar hoe je jezelf opstelt als pastor in die praktijk is wel heel wezenlijk. Welke beelden heb jij van dementie? En zijn die helpend of belemmerend in je ontmoetingen? En waarom is het zo belangrijk om te werken aan…

Ambt in verandering

De rol van de voorganger en betekenis van het ambt in christelijke gemeenschappen zijn volop in verandering. Wat betekenen deze verschuivingen voor de rol van de voorganger, voor het ambt, voor de kerk en voor de opleiding?

Charismatische vernieuwing

Diepgaand kennismaken met pentecostale en charismatische theologie. Op academisch niveau reflecteren op charismatische vernieuwing en de eigen protestantse theologie. Deze kennis leren toepassen in het werk in de kerk. Dat gebeurt in deze cursus!

Grip op je werk

Deskundige analyse van knelpunten en (individuele) dilemma’s in je werk als predikant. Samen zoeken naar praktische oplossingen. Opnieuw leren werken vanuit je eigen drijfveren en kwaliteiten.

Podcasting voor predikanten

Podcasting voor predikanten Photo by Aaron Burden on Unsplash
Podcasts zijn als medium enorm in opkomst en een relevant nieuw middel voor kerken. In deze training krijg je de basisvaardigheden voor het maken van een podcast aangeleerd in de vorm van een online training.