Studiebijeenkomsten

Toon als:

Herdenkingssymposium ‘Christus in het Oude Testament’

‘Als een knoop in een knoopsgat, zo past het Nieuwe bij het Oude Testament.’ Deze uitspraak typeert de dit jaar overleden Henk de Jong (1932-2023), eredoctor van TU Kampen|Utrecht. Veel bijbellezers verbinden de komst van Christus vooral met de bekende profetieën en psalmen die steevast rond Kerst en Pasen worden…

Geroepen om te lijden

In deze PEP-cursus zoeken we samen met voorgangers uit de vervolgde kerk naar de betekenis van lijden en vervolging voor ons en onze gemeentes. We gaan in gesprek met voorgangers uit gebieden waar het evangelie onder druk staat. Hun verhalen en getuigenissen nemen we mee in het denken over vervolging…

Grip op je werk

Deskundige analyse van knelpunten en (individuele) dilemma’s in je werk als predikant. Samen zoeken naar praktische oplossingen. Opnieuw leren werken vanuit je eigen drijfveren en kwaliteiten.

Groepstraining: Overtuigend spreken

Leer (weer) overtuigend spreken! Effectieve training van houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo. Met feedback op eigen presentaties/preken.

Podcasting voor predikanten

Podcasting voor predikanten Photo by Aaron Burden on Unsplash
Podcasts zijn als medium enorm in opkomst en een relevant nieuw middel voor kerken. In deze training krijg je de basisvaardigheden voor het maken van een podcast aangeleerd in de vorm van een online training.

Groeien in geestelijk leiderschap

Je kunt als kerkenraad de verbinding met elkaar en met je gemeente vergroten door geestelijke verdieping. Onze training ‘Groeien in geestelijk leiderschap’ helpt je om vanuit verbondenheid met elkaar én met de Bijbel beslissingen te nemen.

Update Ethiek

Soms dient het zich ineens aan: een situatie in je predikantswerk die eigenlijk om ethische reflectie vraagt. Je bent hierin wel geschoold, maar het is alweer even geleden. Bovendien ontbreekt vaak tijd en ruimte om te reflecteren op ethische vragen die je tegenkomt in je werk. Herken je dit? Dan…