Studiebijeenkomsten

Toon als:

Lijden met Christus

Kruisdragen, het staat ver af van onze westerse geloofsbeleving. Maar voor veel vervolgde christenen is het een dagelijkse realiteit. Zien wij als westerse kerk dan iets over het hoofd?

Begrijpt u wat u leest?

Christus als de Opgestane Heer, zoals afgebeeld op een tongewelf van de Grote Kerk in Naarden
“Begrijpt u ook wat u leest?” vroeg Filippus aan de Ethiopische eunuch (Handelingen 8). Het is niet vanzelfsprekend dat wie de Bijbel openslaat, ook begrijpt wat er geschreven is. Christenen verstaan de Schrift vanuit het geloof in Christus en door de Geest van Christus. Bovendien verstaan we deze woorden van…

Dementie – een pastorale en theologische uitdaging

Omgaan met dementie: je leert het pas echt in de praktijk. Maar hoe je jezelf opstelt als pastor in die praktijk is wel heel wezenlijk. Welke beelden heb jij van dementie? En zijn die helpend of belemmerend in je ontmoetingen? En waarom is het zo belangrijk om te werken aan…

Verlangen en echtheid in film en prediking

Hoe je de kracht van films inzet in je preken Films zijn meer dan een avondje bankhangen en een zak popcorn. Ze willen je iets zeggen, over onze cultuur en over onszelf. Ze peilen de tijd waarin wij leven en wie wij daarin zijn. Daarmee reiken ze urgente thema’s aan…

Undefended leidinggeven

Undefended leidinggeven. Permanente Educatie track. In groepsverband van elkaar leren. Een leiderschapstraining voor predikanten, kerkelijk werkers en pioniers om samen op weg te gaan naar vrij en undefended leiderschap. Verlang je naar meer rust en vrijheid in je leiderschap? Zoek je naar verbinding met je gemeente en durf je het…

Grip op je werk

Deskundige analyse van knelpunten en (individuele) dilemma’s in je werk als predikant. Samen zoeken naar praktische oplossingen. Opnieuw leren werken vanuit je eigen drijfveren en kwaliteiten.

Podcasting voor predikanten

Podcasting voor predikanten Photo by Aaron Burden on Unsplash
Podcasts zijn als medium enorm in opkomst en een relevant nieuw middel voor kerken. In deze training krijg je de basisvaardigheden voor het maken van een podcast aangeleerd in de vorm van een online training.

Groeien in geestelijk leiderschap

Je kunt als kerkenraad de verbinding met elkaar en met je gemeente vergroten door geestelijke verdieping. Onze training ‘Groeien in geestelijk leiderschap’ helpt je om vanuit verbondenheid met elkaar én met de Bijbel beslissingen te nemen.

Exegetische werkplaats

In deze tweedaagse cursus ontwikkel je samen een grondige exegese van de brief aan de Filippenzen tegen de achtergrond van Handelingen 16:11-40