Studiebijeenkomsten

Toon als:

Charismatische vernieuwing

Diepgaand kennismaken met pentecostale en charismatische theologie. Op academisch niveau reflecteren op charismatische vernieuwing en de eigen protestantse theologie. Deze kennis leren toepassen in het werk in de kerk. Dat gebeurt in deze cursus!

Exegetische werkplaats

In deze tweedaagse cursus ontwikkel je samen een grondige exegese van de brief aan de Filippenzen tegen de achtergrond van Handelingen 16:11-40

Begrijpt u wat u leest?

Christus als de Opgestane Heer, zoals afgebeeld op een tongewelf van de Grote Kerk in Naarden
“Begrijpt u ook wat u leest?” vroeg Filippus aan de Ethiopische eunuch (Handelingen 8). Het is niet vanzelfsprekend dat wie de Bijbel openslaat, ook begrijpt wat er geschreven is. Christenen verstaan de Schrift vanuit het geloof in Christus en door de Geest van Christus. Bovendien verstaan we deze woorden van…

Dementie – een pastorale en theologische uitdaging

Omgaan met dementie: je leert het pas echt in de praktijk. Maar hoe je jezelf opstelt als pastor in die praktijk is wel heel wezenlijk. Welke beelden heb jij van dementie? En zijn die helpend of belemmerend in je ontmoetingen? En waarom is het zo belangrijk om te werken aan…

Grip op je werk

Deskundige analyse van knelpunten en (individuele) dilemma’s in je werk als predikant. Samen zoeken naar praktische oplossingen. Opnieuw leren werken vanuit je eigen drijfveren en kwaliteiten.

Podcasting voor predikanten

Podcasting voor predikanten Photo by Aaron Burden on Unsplash
Podcasts zijn als medium enorm in opkomst en een relevant nieuw middel voor kerken. In deze training krijg je de basisvaardigheden voor het maken van een podcast aangeleerd in de vorm van een online training.

Groeien in geestelijk leiderschap

Je kunt als kerkenraad de verbinding met elkaar en met je gemeente vergroten door geestelijke verdieping. Onze training ‘Groeien in geestelijk leiderschap’ helpt je om vanuit verbondenheid met elkaar én met de Bijbel beslissingen te nemen.