Bestelle Dein Haus. Verliezen en vieren

Pinkstercongres | Predikantenvereniging GKV en NGK | 11 en 12 juni 2019

Bestelle Dein Haus. Deze woorden uit de Actus Tragicus van Bach zetten het geleefde leven op scherp. Koning Hizkia krijgt de boodschap dat hij gaat sterven. Wat gebeurt er als je het meest kostbare kwijt dreigt te raken? Met welke intensiteit houd je eraan vast? Wat roept het op als het leven of de liefde je ontvalt?

Het congres cirkelt rond het thema rouw- en verlieservaring. Allereerst omdat dit elk mensenleven raakt, begrensd als het is door sterfelijkheid. Voorgangers zijn hier als getuigen en begeleiders nauw bij betrokken. Maar die rol kan rouw en verlies ook op afstand zetten. Met dit congres willen we daarom die kloof tussen professie en biografie overbruggen. Het thema komt op de huid in preken, muziek, in woorden en beelden. Tegelijk vieren we het leven: het woord verlies is betekenisloos als het om triviale zaken gaat, de keerzijde van verliezen is liefhebben en vieren. Memento Mori, Carpe Diem en de Unio Christi vormen samen de drieslag die het congres draagt.

Doel

Het tweedaagse congres is geslaagd als predikanten de kwetsbaarheid en de kostbaarheid van het leven gedeeld en ervaren hebben. Dat bereiken we door het creëren van een veilige en intense sfeer. Er is plek voor vieren van vriendschap en collegialiteit, herbronnen, ontdekking van nieuwe inzichten. Met goede moed gaan de deelnemers getroost naar huis.

Doelgroep

Het predikantencongres wordt georganiseerd door de Predikantenvereniging GKV in samenwerking met de NGK. Het congres richt zich daarom op predikanten binnen de GKV en NGK. Predikanten buiten de PV zijn op introductie van harte welkom.

Sprekers

Hoofdspreker van het congres is dr. Manu Keirse. Keirse is als Vlaams klinisch psycholoog de expert op het gebied van rouw- en verliesverwerking. Hij werkte op het kabinet van het minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in België, was directeur patiëntenbegeleiding van de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven en directeur-bestuurder van het Regionaal Ziekenhuis te Leuven.
Keirse geeft les aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Sinds 2012 is Keirse gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond. Keirse adviseert bovendien bij nationale rampen en traumatische gebeurtenissen.

Pastor pastorum van dit congres is David de Jong (sub conditione Jacobi). Hij zal een tweetal preken houden rond de verlieservaring van koning Hizkia (Actus Tragicus).

Theoloog en psychosociaal therapeut René Houtman kent verlieservaringen uit zijn eigen leven. Zo is hij onder andere het predikantschap kwijtgeraakt. Vanuit zijn biografie wil hij met ons op verlieservaringen reflecteren.

Als journalist, schrijver en columnist heeft Stevo Akkerman geschreven over familierelaties en heftige verlieservaringen in zijn boeken Donderdagmiddagdochter en De Mooiste Dag. Stevo schrijft ook over zijn wortels in een gereformeerd vrijgemaakt gezin en het loslaten van geloofszekerheden.

Musicus Lieven Cooiman (http://www.lievenmuziekproductie.nl/) zal zijn inzicht en expertise in de mooiste rouwmuziek met ons delen. En uiteraard zal hij dit ten gehore brengen.

Hans Meijerink heeft de overstap gemaakt van de makelaardij naar de uitvaartzorg. Hans heeft bovendien theologie gestudeerd. Wat heeft het leven met de doden en hun geliefden met hem gedaan? Wat is zijn top 5 van mooiste uitvaarten?

Journalist Jaap Harm de Jong heeft als professioneel filmrecensent de nodige uren in de bioscoop doorgebracht. Hij zal een filmprogramma rond het thema introduceren.

Certificering

Deelnemende predikanten kunnen een certificaat ter waarde van 0,5 EC aanvragen via PEPredikanten.nl. Hiervoor wordt € 15,00 extra in rekening gebracht (apart afrekenen via deze website). Tevens is het mogelijk om via een aanvullende opdracht een certificaat ter waarde van 1,5 EC te verkrijgen (inclusief deelname aan congres). Hiervoor wordt € 45,00 extra in rekening gebracht (apart afrekenen via deze website).

Extra opdracht

Schrijf een reflectieverslag (ca. 1500 woorden) van het congres én van je bestudering van het volgende boek: Riet Fiddelaers-Jaspers & Sabine Noten, Herbergen van verlies. Thuiskomen in het Land van Rouw (In de Wolken, 2013), 295 pag. Inleveren uiterlijk 1 september 2019. Aanschaf van het boek is niet inbegrepen in de prijs.

Opgave

  • Congresdeelname: opgave en betaling via CGMV (geen certificaat)
  • Certificaat (o,5 EC): tevens opgeven en aanvullend betalen via PEP
  • Extra opdracht en certificaat (o,5 EC): tevens opgeven en aanvullend betalen via PEP

Voorbereidingscommissie

Dick Welfing
Roel Kelder
Joost Smit