Je bent sinds enkele jaren als predikant verbonden aan deze gemeente. Tijdens het beroepingsproces en in de eerste tijd had je een goede klik met de kerkenraad, maar de samenstelling van de kerkenraad is veranderd. Steeds vaker wordt oud zeer door de zittende kerkenraadsleden opgerakeld en beslissingen over nieuwe vragen worden telkens uitgesteld. Je zit vast en merkt dat de bestuurlijke aspecten van je werk je steeds zwaarder vallen…

Tijdens de tweedaagse cursusmodule Bestuur en conflict ga je samen met docenten dieper in op de bestuurlijke kanten van het predikantswerk. In de ochtenden wordt aandacht besteed aan ecclesiologische en kerkrechtelijke aspecten, op de tweede middag gaan we onder leiding van trainer Wico Verbaan aan de slag met de thematiek. Het ochtendprogramma wordt afwisselend ingevuld door Hans Schaeffer en Leon van der Broeke, de tweede middag wordt verzorgd door een gastdocent.

Besturen, aansturen en communicatie

(10 februari, dag 1 module bestuur en conflict, dag 5 volledige nascholingstrack)

Je bent in je theologische opleiding geschoold in de ambtstheologie en de praktische ecclesiologie (gemeenteopbouw), maar waarschijnlijk minder tot niet in het kerkrecht. Op deze trainingsdag oefenen we door praktijkverhalen en theoretische reflectie hoe je met welke tools niet de speelbal van de kerkenraad en de gemeente bent, maar vanuit je rol als geestelijk leider die balans vindt tussen draaglast en draagkracht om kerkenraadsleden en gemeenteleden weet aan te sturen en (mede) kerkbestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de lokale kerk. Het gaat in deze trainingsdag dan ook om de relatie tussen de kerkenraad en jou als predikant, om verwachtingsmanagement en verantwoordelijkheid, om communicatie(training), om feedback geven, maar ook weten te incasseren en te verwerken in je professionele attitude.

Literatuur

  • volgt z.s.m.

Onrust in je gemeente (conflictuologie)

(14 april 2023, dag 2 module bestuur en conflict, dag 6 volledige nascholingstrack)

Je bent nog zo in balans, je voelt je als geestelijk leider (start)bekwaam en sterk. Je geniet intens van de taak waartoe God je heeft gesteld en opeens ben je tot je eigen verrassing meegezogen in een kerkelijk conflict. Dat kan alle energie uit je wegzuigen en je relatie met anderen in de gemeente bemoeilijken. Hoe kun je nog pastor en catecheet zijn van gemeenteleden die een rol hebben dan wel de aanstichters zijn van het conflict? Hoe kun je je verhouden tot hen als je ze tot je vrienden hebt gemaakt? Deze trainingsdag gaat specifiek over inzicht, analyse en evaluatie van kerkelijke conflicten of die nu te maken hebben met krimp en kramp, met de vrouw in het ambt m/v, met de interpretatie van de confessie of het Woord, of met kritiek op jouw (gebrek aan) functioneren.

Onrust in de gemeente (middagprogramma met Wico Verbaan)

Er gebeurt veel in de kerk.
Veel is mooi, maar sommige dingen zijn niet fraai en dat doet pijn.
Hoe ga je daar mee om?
Wie ben je als het moeilijk wordt?
Wat doe je als het moeilijk wordt?

In sommige situaties sta je als predikant met de mond vol tanden en de handen in het haar. Soms weet je het ook niet meer. Achteraf zou je wel willen hoe je op die moeilijke momenten had moeten handelen.

Kerken krijgen steeds meer te maken met situaties waarvan je zou willen dat ze aan je deur voorbij gingen. Je kunt ze helaas niet altijd voorkomen. Maar je moet er wel mee om kunnen gaan als het zich voordoet. Of weten welke hulp je in kunt schakelen.

  • Wat is uw rol als predikant hierin? Waar bent u voor verantwoordelijk en waar niet?
  • En, als u niet verantwoordelijk bent, wie dan wel?
  • Welke stappen zet je, en welke)instanties en/of overheden schakel je in?
  • Kun je als kerkelijke gemeenschap wel aangifte doen? Je moet elkaar toch vergeven?

Aan de hand van waargebeurde en/of actuele thematiek gaan we met deze vragen aan de slag en worden werkende handvatten geboden voor persoonlijke reflectie.

Literatuur

  • volgt z.s.m.

Wico Verbaan heeft meer dan 25 jaar ervaring in het werkveld van ethiek, fraude en integriteit. Wico heeft (internationale) onderzoeken uitgevoerd en geleid op het gebied van fraude, corruptie en witwassen tot onderzoek naar (seksueel) ontoelaatbaar gedrag, (markt) manipulatie, georganiseerde criminaliteit, misbruik van bevoegdheden en datalekken. Naast zijn werk als onderzoeker is Wico werkzaam als vertrouwenspersoon, is hij voorzitter van de werkgroep onderwijs van de LVV en verzorgt hij opleidingen, trainingen en adviestrajecten op zijn vakgebied aan scholen, kerken, NGO’s, politiek en zorginstellingen.

 

Aanmelden

Ben je predikant en val je nog niet onder de synoderegeling van 2017 maar wil je wel graag bij (een deel van) de studiedagen zijn?
Het volgen van twee opeenvolgende studiedagen is mogelijk.
Kosten per blok = €475,- Leiderschap: Voorjaar 2022; Kerk=werk?: najaar 2022; Bestuur en conflictsituaties: voorjaar 2023; Positie predikant en kerk(verband): najaar 2023. Wanneer je je aanmeldt voor het volledige traject ontvang je aan het einde een kortingscode van €150,- op een volgende cursus.
In overleg kan ook in drie termijnen betaald worden, omdat het traject in drie kalenderjaren valt.