Charismatische vernieuwing

Diepgaand kennismaken met pentecostale en charismatische theologie. Op academisch niveau reflecteren op charismatische vernieuwing en de eigen protestantse theologie. Deze kennis leren toepassen in het werk in de kerk. Dat gebeurt in deze cursus!

Charismatische vernieuwing vraagt terecht aandacht voor het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Impulsen vanuit de pentecostale theologie worden zo ook binnen de traditionele kerken en de pioniersbeweging opgepikt. In deze PEP-cursus denken we theologisch door op de charismatische vernieuwing; we kijken onder meer naar nieuwe perspectieven op soteriologie, (pneuma-)christologie en eschatologie. En tijdens twee praktijkdagen proeven we óók aan gebedsministry en charismatisch pastoraat.

Wie is de Heilige Geest en wat doet de Geest in de kerk, op weg naar Gods koninkrijk? Welke waardevolle bijdrage kan charismatische vernieuwing leveren aan de ontwikkeling van de protestantse/gereformeerde traditie? En hoe kan binnen de setting van een traditionele kerk of pioniersplek invulling worden gegeven aan charismatische vernieuwing?

De protestantse/gereformeerde theologie en traditie, en charismatische vernieuwing worden tijdens de cursus met elkaar in verband gebracht, zodat zij elkaar kunnen versterken.

Leerdoelen

De cursus Charismatische vernieuwing heeft de volgende leerdoelen; de cursist:

  1. heeft basale kennis van de vier golven waarin de pentecostale en charismatische beweging zich hebben ontwikkeld;
  2. kan kenmerkende inzichten weergeven van pentecostale en charismatische theologen die in dit keuzevak besproken zijn;
  3. heeft zich een eigen visie gevormd a. op het grote verhaal van de Bijbel en op de ‘tussentijd’ van het koninkrijk van God waarin wij leven, b. op de spanning tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’ dat deze periode kenmerkt en c. op heil en heling binnen die context;
  4. heeft zich een eigen visie gevormd op de verhouding tussen de protestantse/gereformeerde traditie en Pinksterbeweging/charismatische vernieuwing;
  5. heeft enkele praktische ideeën ontwikkeld over hoe in de context van een traditionele kerk of pioniersplek invulling kan worden gegeven aan charismatische vernieuwing;
  6. heeft zich een theologische visie gevormd op de praktijk van luisterend bidden en van het ministrygebed;
  7. heeft ervaring opgedaan met de praktijk van het ministrygebed en kan daarop reflecteren.

MA-studenten van de TU Kampen | Utrecht kunnen deze cursus volgen als keuzevak; deelname is dan gratis.

Docenten

Hans Burger
Agnes Huizenga
Ronald Westerbeek

Werkvormen

Zelfstudie gevolgd door afrondende colleges; twee retraitedagen waarop de Ministry-cursus van New Wine wordt gevolgd; afrondend een collegedag waarop de cursisten een presentatie verzorgen (eindopdracht) en wordt teruggekeken op de module en de retraite. Actieve deelname aan de colleges en retraitedagen is verplicht.

Programma

Download hier het collegeoverzicht en de eindopdracht.

Omvang

De cursus heeft een omvang van 6 EC, 168 uur studiebelasting.

Verplichte literatuur

Download het volledige literatuuroverzicht.