10e, hybride jubileumeditie

Dementie is ontwrichtend. Het beïnvloedt verregaand hoe iemand in het leven staat en wat nog zin geeft. Dat geldt ook voor naasten van de persoon met dementie: zij kennen hun dierbare soms bijna niet meer terug. Mensen met dementie en hun naasten pastoraal begeleiden is daarom een uitdaging.

Deze cursus geeft je de praktische en reflectieve tools om de pastorale en theologische uitdaging die dementie biedt in vreugde en vertrouwen aan te gaan. Vanwege de grote belangstelling voor deze cursus zijn we al toe aan de tiende editie!

In deze cursus leer je wat dementie is, tegen welke problemen en verliezen mensen met dementie en hun naasten aanlopen en wat dat voor hen betekent. De theorie van de verlieskunde komt aan bod, maar we gaan ook daadwerkelijk in gesprek met iemand met dementie en zijn partner.

Mensen met dementie bereik je niet met een cognitieve benadering van pastoraat en liturgie. We oefenen daarom met vormen waarbij alle zintuigen worden aangesproken, bezinnen ons op de waarde daarvan en de bijbehorende theologische dilemma’s.

Wie veel omgaat met personen met dementie, moet voorbereid zijn op onverwacht gedrag, inclusief agressie en boosheid. Met behulp van een acteur bootsen we spannende maar realistische situaties na, zodat je met vertrouwen de praktijk in kunt.

Naast deze praktische vaardigheden ontdek je in deze cursus hoe je theologisch op dementie kunt reflecteren. Wie ben je eigenlijk nog, als je dat zelf niet meer weet? En welke plaats heeft dementie in de maatschappij, in de wereld, in de schepping? Je verdiept je in een theologie van dementie, waarbij je ontdekt welk Gods- en mensbeeld je daarin hanteert. Keuzes die je maakt in pastoraat en liturgie kun je zodoende theologisch verantwoorden. Ook ontvang je handvatten om met de grote en kleine morele dilemma’s om te gaan die dementie oproept en daarin je eigen standpunt te bepalen.

Het programma

Dagdeel 1: Welkom in de wereld van de dementie
Dagdeel 2: ‘Eenieder in zijn eigen taal…’ Zintuiglijk communiceren in vieringen en pastoraat
Dagdeel 3: Naar een theologie van de dementie
Dagdeel 4: In gesprek met mensen met dementie en hun mantelzorgers
Dagdeel 5: Dilemma’s bij dementie
Dagdeel 6: Terug naar de praktijk – wat nu?

Deze cursus is vormgegeven als blended learning programma. Dat wil zeggen dat de cursus is opgedeeld in verschillende manieren van leren: A. zelfstudie (literatuur en opdrachten), B. lessen op locatie en C. gezamenlijke, interactieve, online activiteiten. De cursusinformatie download je hier. In de cursusinformatie vind je hoe de cursus is vormgegeven en wat wanneer en waar van je wordt verwacht.

Data

Woensdag 12 oktober – 10:30-13:00, 14:00-16:30 (OP LOCATIE)
Woensdag 9 november – 09:30-12:00 (ONLINE)
Woensdag 30 november – 10:30-13:00, 14:00-16:30 ( OP LOCATIE)
Woensdag 14 december – 09:30-12:00 (ONLINE)

Accreditatie en Certificering

Deze training is behalve bij PEP geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) met 8 punten in de categorie ‘Vakbekwaamheid’ en 4 punten in de categorie ‘Levensbeschouwing en spiritualiteit’ en de afdeling PE van de Protestantse Theologische Universiteit in het kader van het zogenaamde vrije aanbod. Voorwaarde voor certificering is presentie en actieve participatie tijdens de cursusdagen, en een goede beoordeling van alle opdrachten; uit het totaal dient te blijken dat de leerdoelen van deze cursus voldoende zijn behaald.

Organisatie

Deze training wordt aangeboden door Permanente Educatie Predikanten (pepredikanten.nl) en De Meij Consultancy (www.demeijconsultancy.nl) in samenwerking met WoonZorgcentra Haaglanden (WZH; www.wzh.nl)

De docenten

Tim van Iersel is als ethicus en dementiedominee gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie. Hij werkt als geestelijk verzorger en ethicus in verpleeghuizen van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). Ook heeft hij als ethicus zitting in de landelijke Toetsingscommissie Euthanasie (RTE). Hij is verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) als predikant met bijzondere opdracht. Daarnaast fungeert hij als expert op Dementie.nl (Alzheimer Nederland). Hij is auteur van Dilemma’s bij dementie: waarden wegen voor goede zorg (2018) en Godvergeten: gedachten over geloof en dementie (2019). www.timvaniersel.nl 

Jan de Meij is socioloog en heeft altijd gewerkt in het verpleegkunde-onderwijs en in het management in de ouderenzorg. Vanuit zijn eigen bedrijf geeft en organiseert hij trainingen in de ouderenzorg, in het omgaan met agressie en onbegrepen gedrag van cliënten met dementie en de invloed die dat heeft op hun naasten.

Cor van den Berg studeerde bewegingswetenschappen aan de VU. Als docent en directeur HBOV (hogeschool Viaa, Zwolle) kent hij de zorg goed. Voor De Meij Consultancy treedt hij sinds zijn pensionering op als acteur in de training agressie en intimidatie in de zorg, is hij instructeur van bevrijdingsoefeningen bij agressieve cliënten met dementie en traint hij groepen die naar ontwikkelingslanden gaan in het omgaan met agressie.

Tjerk Jan Haga heeft jarenlange ervaring op het gebied van omgaan met weerstand en agressie, communicatietechnieken en gespreksvaardigheden. Hij verzorgt onder andere de volgende trainingen: omgaan met agressie; omgaan met weerstand in groepen; communicatie & gespreksvaardigheden en zelfvertrouwen op de werkvloer. Tjerk Jan heeft ook zijn eigen trainingsacteur-academie, waarbij mensen worden opgeleid tot professioneel trainingsacteur.