Omgaan met dementie: je leert het pas echt in de praktijk. Maar hoe je jezelf opstelt als pastor in die praktijk is wel heel wezenlijk. Welke beelden heb jij van dementie? En zijn die helpend of belemmerend in je ontmoetingen? En waarom is het zo belangrijk om te werken aan een ’theologie van dementie’?

In de nieuwe basiscursus ‘Dementie: een pastorale en theologische uitdaging’ ga je aan de slag met de vraag hoe je als pastor (kerkelijk werker, predikant, pastoraal werker, geestelijk verzorger) de mens met dementie zo goed mogelijk kunt ontmoeten. We verdiepen ons in de complexiteit van dementie, en bevragen onze mensvisie en theologische en pastorale beelden.

De cursus is een samenwerking tussen de Theologische Universiteit Utrecht en de Protestantse Theologische Universiteit en wordt gegeven door Annemarie Roding-Schilt, predikant en geestelijk verzorger en auteur van o.a. De dementie-vriendelijke kerk en Pastoraat en Dementie, en diverse gastdocenten. In aanvulling op deze basiscursus zullen verdiepingsdagen ontwikkeld worden rond pastoraal contact, samen kerk zijn, morele vragen en mantelzorg. Voor de verdiepingsdagen kun je afzonderlijk intekenen.

Met deze cursus

  • vergroot je je kennis over dementie en de verschillende vormen en stadia die deze ziekte kent.
  • reflecteer je op je eigen omgang met mensen met dementie en achterliggende mensbeeld(en).
  • ontwikkel je een theologische en pastorale visie op dementie en verken je de pastorale praktijk.