Dynamics of Biblical Change

Pastorale counseling

Veranderen door een relatie met Jezus, hoe werkt dat bij jezelf? En hoe kun je anderen daarin begeleiden als pastor? Deze cursus leert je werken op het snijvlak van psychologie en pastoraat, zonder de een tegen de ander uit te spelen.

Hoe spreekt de Bijbel ons ook op psychisch vlak aan en hoe mogen we dat gebruiken in pastoraat en hulpverlening? CCEF ontwikkelde hierin een eigen model van Biblical Counseling. Dynamics of Biblical Change biedt een fundamentele theoretische en praktische introductie tot dit model. Je leert in deze (grotendeels) online cursus Bijbels over levensvragen te denken en dit allereerst toe te passen op jezelf. Daarna kijk je vanuit het Bijbels verandermodel naar casussen en je onderzoekt de invloed hiervan op andere aspecten van het kerkelijk leven, zoals de kerkdienst en het jeugdwerk.

Lees ook: ‘De meerwaarde van een bijbelse benadering van psychische problemen. Waarom ik kies voor Bijbels counselen’, door Ellen Oosterhuis.

  • Voor wie

Predikanten, pastoraal medewerkers, kerkelijk werkers en theologiestudenten

Werkvormen

  • Videocolleges door David Powlison (Engels)
  • Literatuur (Engels)
  • Tweewekelijkse opdrachten en een eindopdracht (Nederlands)
  • Tweewekelijks online contact met de groep, onder begeleiding van Ellen Oosterhuis.
  • Eén live ontmoetingsmoment met Ellen Oosterhuis en medestudenten.

Programma en certificering

CCEF

CCEF staat voor Christian Counseling and Education Foundation en is al meer dan vijftig jaar aan het werk met als doel: “restoring Christ to counseling and counseling to the local church”. Hoe belichaam je de wijsheid en liefde van Jezus wanneer je de mogelijke problemen in je leven tegenkomt? De vakken van CCEF leren je om anderen (welke problemen zij ook hebben) hoop te geven door een verdiepende relatie met Jezus. De rijkdommen van Gods Woord zijn daarbij fundament en gids.

Het complete programma van CCEF bestaat uit 12 cursussen, verdeeld in drie hoofdcategorieën waarvoor afzonderlijke certificaten kunnen worden behaald. Ellen Oosterhuis biedt in een partnership met CCEF een aantal van deze cursussen aan in Nederland. Dynamics of Biblical Change is fundamenteel voor het geheel en dient te zijn afgerond voordat een andere CCEF-cursus (in willekeurige volgorde) kan worden gevolgd. Hiervoor schrijf je je in via PEP. Voor andere cursussen, zoals Helping Relationships en Theology and Secular Psychology, kun je je inschrijven via Gutta Spei. Je kunt hiervoor ook een certificaat van 3,5 EC ontvangen van PEP.

Docenten

David Powlison (1949-2019) was uitvoerend directeur van CCEF, lid van de faculteit en hoofdredacteur van het Journal of Biblical Counseling. Powlison heeft veel geschreven over bijbelse counseling en over de relatie tussen geloof en psychologie. Beluister hier David Powlison over Dynamics of Biblical Change.

Ellen Oosterhuis is psycholoog en heeft een eigen praktijk voor bijbelse counseling (www.guttaspei.nl). Ze is zeer gemotiveerd om ook in Nederland bijbelse counseling volgens CCEF meer bekendheid te geven, omdat het je leert hoe de transformerende kracht van het evangelie handen en voeten kan krijgen in de praktijk van ons dagelijks leven. Vanwege haar partnership met CCEF en haar eigen opleiding is Ellen door CCEF bevoegd als cursusbegeleider.