Dynamics of Biblical Change

Bijbels leren denken over levensvragen, geestelijke groei en pastoraat

De manier waarop je aan andere mensen pastorale zorg verleent en raad geeft (‘counseling’), wordt bepaald door je visie op God, jezelf, andere mensen, de problemen van het leven en verandering. In een wereld die verpsychologiseert, is goed pastoraat extra moeilijk. De (grotendeels online) cursus Dynamics of Biblical Change richt zich op deze dingen en slaat vanuit een bijbels kader een brug tussen geloof en psychologie.

Hoe spreken Christus’ genade in verleden, heden en toekomst tot ons hart en hoe verandert deze genade ons dagelijks leven? Deze cursus gaat over mensen en hoe we dealen met de problemen die we in ons leven tegenkomen. Het gaat over hoe we omgaan met onze innerlijke strijd. Het gaat over hoe we veranderen in het beeld van Jezus. De cursus Dynamics of Biblical Change geeft je een beter inzicht in de dynamiek van ons hart, hoe invloeden van buitenaf daarop inwerken en hoe we daar op een bijbelse manier mee om kunnen gaan, zodat we ook beter in staat zijn om anderen te begrijpen en hen te helpen op het pad van de christelijke levenswandel.

Lees ook: ‘De meerwaarde van een bijbelse benadering van psychische problemen’, door Ellen Oosterhuis.

De videocolleges worden gegeven door David Powlison (1949-2019). Cursusleider en online coach is Ellen Oosterhuis, psycholoog en bijbels counselor.

Wat leer je tijdens deze cursus?

Wat maakt deze cursus relevant voor de beroepspraktijk?


Dynamics of Biblical Change biedt een fundamentele theoretische en praktische introductie tot het model van Biblical Counseling dat sinds 1968 is ontwikkeld door CCEF (Christian Counseling & Educational Foundation). Het complete programma van CCEF bestaat uit 12 cursussen, verdeeld in drie hoofdcategorieën waarvoor afzonderlijke certificaten kunnen worden behaald:

Foundations of Biblical Counseling Certificate

 1. Dynamics of Biblical Change
 2. Helping Relationships
 3. Human Personality
 4. Biblical Interpretation
 5. Counseling in the Local Church

Topics in Biblical Counseling Certificate

 1. Marriage Counseling
 2. Counseling Problems & Procedures
 3. Counseling & Physiology
 4. Theology & Secular Psychology

Counseling Skills & Practice Certificate

 1. Essential Qualities of a Biblical Counselor
 2. Counseling Children & Adolescents
 3. Counseling Observation

De eerste cursus, Dynamics of Biblical Change, is fundamenteel voor het geheel en dient te zijn afgerond voordat een andere CCEF-cursus (in willekeurige volgorde) kan worden gevolgd.  Bekijk hier het complete overzicht van alle cursussen.


Programma cursus 1: Dynamics of Biblical Change

 • Week 1: Course Introduction & Overview
 • Week 2: Understanding the Person
 • Week 3: Understanding the Heat
 • Week 4: The Wisdom Found in Christ
 • Week 5: Understanding the Situation (Part 1)
 • Week 6: Understanding the Situation (Part 2)
 • Week 7: Practical Application: James
 • Week 8: Influences of the Heart
 • Week 9: Sin & the Heart
 • Week 10: Sin & Transformation
 • Week 11: Living with Personal Integrity
 • Week 12: Final Lecture

Doelgroep

Predikanten, voorgangers, pastoraal medewerkers, kerkelijk werkers, theologiestudenten

Werkvormen

Online hoorcolleges in het Engels, leesteksten (Engels), tweewekelijkse opdrachten en een eindopdracht (in het Nederlands), tweewekelijks online contact met de groep. Er vindt één live ontmoetingsmoment met de cursusleider en medestudenten plaats.

Instapeisen

In principe zijn er geen instapeisen, maar houdt u er rekening mee dat de cursus op masterniveau is. Voldoende lees- en luistervaardigheid in de Engelse taal is voorwaarde om het cursusmateriaal te kunnen begrijpen. Contact met de cursusleider en medestudenten is Nederlandstalig.

Omvang en certificering

De cursus bestaat uit 12 onderdelen (‘weken’); voor elk onderdeel staat 2 weken om de studiedruk te halveren; de cursus duurt in totaal 6 maanden. De gemiddelde studielast is 3-4 uur per week, waarvan gemiddeld 2-3 uur videocollege per twee weken. De voortgang wordt door de cursusleider beoordeeld aan de hand van schriftelijke opdrachten. Cursisten moeten de niet becijferde opdrachten vóór een bepaalde datum voldoen en gemiddeld een voldoende halen voor de 6 opdrachten waar je een cijfer voor krijgt. Cursisten met een gemiddeld voldoende beoordeling voor alle onderdelen ontvangen een certificaat ter waarde van 3,5 EC.

Over CCEF

CCEF staat voor Christian Counseling and Education Foundation en is al meer dan vijftig jaar aan het werk met als doel: ‘het teruggeven van Christus aan counseling en het teruggeven van counseling aan de kerk, door bijbels over levensvragen na te denken teneinde de kerk toe te rusten voor het omgaan met noden die aan counseling zijn gerelateerd’. Christelijke groei ontstaat waar het leven en de Schrift elkaar ontmoeten. Wij veranderen wanneer we, te midden van onze dagelijkse vreugden, verdriet, lijden en zonden, Jezus Christus ontmoeten door Zijn Woord en Zijn genade en barmhartigheid vinden in een periode van nood. Wij helpen anderen te veranderen wanneer wij hen, te midden van hun dagelijkse vreugden, verdriet, lijden en zonden, door Zijn Woord naar Jezus Christus wijzen om genade en barmhartigheid te vinden in hun periode van nood. CCEF geeft antwoord op de vraag hoe je de wijsheid en liefde van Jezus belichaamt wanneer je in je eigen leven of dat van anderen problemen tegenkomt. De cursussen van CCEF leren je om anderen (welke problemen zij ook hebben) hoop te geven door een verdiepende relatie met Jezus. De rijkdommen van Gods Woord zijn daarbij fundament en gids. Klik hier voor meer informatie over de geloofsovertuiging, geschiedenis en het zorgmodel van CCEF.

Over de docenten

David Powlison (1949-2019) was uitvoerend directeur van CCEF, lid van de faculteit en hoofdredacteur van het Journal of Biblical Counseling. Powlison heeft veel geschreven over bijbelse counseling en over de relatie tussen geloof en psychologie. Zijn boeken Seeing with New Eyes en Speaking Truth in Love onderzoeken de implicaties van de Schrift en helpen ons mensen te begrijpen en hen te begeleiden. Good and Angry: Redeeming Anger, Irritation, Complaining, and Bitterness werd gepubliceerd in 2016, Making All Things New: Restoring Joy to the Sexually Broken in 2017 en God’s Grace in Your Suffering in 2018. Safe and Sound: Standing Firm in Spiritual Battles, waaraan hij werkte toen hij stierf, is verschenen in 2019. Beluister hier David Powlison over Dynamics of Biblical Change.

Ellen Oosterhuis is psycholoog en bijbels counselor. Ellen heeft van 2000 tot 2005 als psycholoog en cognitief gedragstherapeut bij Eleos gewerkt. In 2005 is ze vanwege het werk van haar man met haar gezin naar Amerika verhuisd. In haar zoektocht naar hoe de relevantie van de bijbel ook te gebruiken is in de hulpverlening kwam ze terecht bij de CCEF. Daar heeft ze de opleiding biblical counseling gedaan en in die hoedanigheid ook gewerkt. In 2016 is ze met haar gezin weer in Nederland komen wonen waar ze nu als psycholoog en biblical counselor in de maatschap Gutta Spei werkt. Ellen is zeer gemotiveerd om ook in Nederland bijbelse counseling volgens CCEF meer bekendheid te geven, omdat het je leert hoe de transformerende kracht van het evangelie handen en voeten kan krijgen in de praktijk van ons dagelijks leven. Vanwege haar partnership met CCEF en haar eigen opleiding is Ellen door CCEF bevoegd als cursusbegeleider. Ze zal een actieve rol spelen in de online klas en de opdrachten volgens CCEF-normering beoordelen. Voor inhoudelijke vragen kun je haar altijd mailen: ellenoosterhuis@guttaspei.nl

Verplichte literatuur

De volgende literatuur dient te worden aangeschaft:

 • Dan McCartney, Why Does it Have to Hurt?
 • Sinclair Ferguson, The Christian Life

Optioneel (delen van dit boek komen online beschikbaar tijdens de cursus, maar mogelijk wilt u dit boek in zijn geheel aanschaffen):

 • Resources for Changing Lives, Seeing With New Eyes: Counseling and the Human Condition Through the Lens of Scripture