En de mens zag dat het perfect was?

Christelijke bezinning op voortplantingstechnologie

20 november 2019

Het is 2039. Mensen met ernstige genetische aandoeningen zoals borstkanker en taaislijmziekte worden genezen door reparatie van lichaamscellen. Door aanpassing van genen in het embryo (kiembaanmodificatie) wordt voorkomen dat hun nageslacht deze ziekten krijgt. Gewenste eigenschappen bij mensen worden versterkt of aangebracht, zodat bijvoorbeeld brandweermensen beter bestand zijn tegen gevolgen van intense stress.

Utopisch? Nee, technisch gezien is het al mogelijk of lijkt het dat op korte termijn te worden. Maar willen we het ook? Wat is ethisch verantwoord en waar liggen de grenzen? Wetenschappers die nieuwe technieken hebben ontwikkeld, vragen zelf nadrukkelijk om een brede maatschappelijke discussie. Het is daarom ook voor christenen belangrijk om mee te denken. Om goede keuzes te maken is het belangrijk om meer te weten over de technieken die nu in ontwikkeling zijn.

De ontwikkeling van de techniek vraagt om gekweekte menselijke embryo’s voor onderzoek. Mag dat wel? En wordt bij genetische optimalisering het lichaam niet steeds meer als een maakbaar voertuig gezien voor de mens die zichzelf, of zijn kinderen, ontwerpt? Wat doet dit met ons mensbeeld? Gaan we niet naar een technische heilsstaat waarin voor blijvend zieke en gehandicapte mensen geen plaats meer zal zijn?

Vanuit de overheid wordt een brede maatschappelijke dialoog over deze vragen gestimuleerd. De DNA-dialoog start met een kick-off op 9 oktober 2019. Met ‘En de mens zag dat het perfect was?’ geven vijf samenwerkende organisaties het startschot voor een bijdrage aan de bezinning vanuit christelijk perspectief.

Programma

Vanaf 18.45 uur: ontvangst met koffie/thee, registratie

 • Opening door Diederik van Dijk, directeur NPV – Zorg voor het leven
 • René Fransen: Streven naar het perfecte leven? Wetenschappelijke en technische ontwikkelingen in genetica en voortplanting
 • Henk Jochemsen: Wat is het goede leven? Ethische en theologische vragen bij ontwikkelingen in genetica en voortplantingstechniek
 • Peiling en discussie o.l.v. Elise van Hoek-Burgerhart
 • Afsluiting

Over de sprekers

 • Dr. René Fransen is bioloog en werkt als wetenschapsjournalist bij de Rijksuniversiteit Groningen en als freelancer voor diverse opdrachtgevers.
 • Prof. dr. ir. Henk Jochemsen is emeritus hoogleraar christelijke filosofie aan de Wageningen Universiteit.
 • Elise van Hoek-Burgerhart MSc is manager beleidsbeïnvloeding bij de NPV – Zorg voor het leven.

Samenwerkende organisaties

 • Hersteld Hervormd Seminarie
 • NPV – Zorg voor het leven
 • Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut
 • Reformatorisch Dagblad
 • Weetwatjegelooft.nl / Theologische Universiteit Kampen

Ter voorbereiding

Als u zich wilt voorbereiden op deze bezinningsavond, neemt u dan kennis van de volgende informatie: