En God zag dat het goed was

Studiedag over Christelijk geloof en Evolutie

29 november 2019

Christelijk geloof en evolutie: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat kan er van de evolutietheorie aanvaard worden als de Bijbel Gods openbaring is? En wat zijn de consequenties voor het christelijk geloof als de evolutietheorie waar is?

In 2017 riep het boek En de aarde bracht voort van Gijsbert van den Brink hierover veel verschillende reacties op. Over zijn antwoorden liepen de meningen uiteen, maar over het belang van zijn onderzoeksvraag was iedereen het wel eens. Zijn boek was het startschot van een verdere noodzakelijke bezinning. Die bezinning wordt geboden in het boek En God zag dat het goed was.

In En God zag dat het goed was nemen 26 deskundigen de handschoen op en onderzoeken zij op deelgebieden verder hoe een bepaald element uit het christelijk geloof zich nu precies verhoudt tot de evolutietheorie. Een breed palet aan auteurs behandelt een scala aan vragen op wetenschapsfilosofisch (is de evolutietheorie een wereldbeeld?), exegetisch-hermeneutisch (was Adam een historisch persoon?) en systematisch-theologisch terrein (heeft de evolutietheorie gevolgen voor onze visie op verlossing?). Elke auteur trekt op zijn of haar deelgebied een eigen conclusie. En God zag dat het goed was brengt de nodige bezinning op christelijk geloof en evolutietheorie verder.

De redactie wordt gevormd door theoloog William den Boer, filosoof Rik Peels en bioloog/wetenschapsjournalist René Fransen.

Download inhoudsopgave en inleiding

Op 29 november 2019 wordt een studiedag georganiseerd naar aanleiding van dit boek. Het belooft, evenals de studiedag Stel dat het waar is op 22 september 2017, een boeiende en ook spannende dag te worden!

Programma

 • Dagvoorzitter Andries Knevel verzorgt de opening en sluiting
 • De redacteuren William den Boer, René Fransen en Rik Peels verzorgen een inleiding vanuit theologisch, filosofisch en natuurwetenschappelijk perspectief
 • Gijsbert van den Brink evalueert 2,5 jaar gesprek over christelijk geloof en evolutie n.a.v. zijn bestseller En de aarde bracht voort (2017)
 • De wetenschappelijke status van de evolutietheorie wordt onder de loep genomen door Jeroen de Ridder en Gert van den Brink
 • Marcel Sarot geeft een inkijkje in het Rooms-katholieke perspectief op christelijk geloof en evolutie
 • Koert van Bekkum en Mart-Jan Paul gaan in gesprek over de exegese van Genesis 1-11
 • De plaats van de mens in Gods universum is het thema van een lezing door Kees van der Kooi
 • Laat de evolutietheorie wel ruimte voor de ziel? Daarover gaat de discussie tussen Arnold Huijgen en Martine Oldhoff
 • Eva van Urk belicht de boeiende wisselwerking tussen evolutiestandpunten en vormen van klimaatscepticisme
 • Michael Mulder, Henk Bakker en Dolf te Velde bespreken de belangwekkende vraag naar de verhouding tussen Adam en Christus
 • Aan het einde van de morgen en van de middag is er ruimte voor vragen van deelnemers middels een forumbespreking o.l.v. Andries Knevel

Certificering

Predikanten en theologen die deze studiedag in het kader van permanente educatie willen volgen, kunnen kiezen uit een certificaat van 0,25 EC als bewijs voor deelname aan de studiedag, en een certificaat van 2 EC bij voldoende beoordeling van een reflectieverslag naar aanleiding van deelname aan de studiedag en bestudering van En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen (Summum: Kampen 2019). Wie geen belang heeft bij certificering, kan zich aanmelden via Weetwatjegelooft.nl.

De volledige opdracht (2 EC) luidt als volgt:

 • Bezoek de studiedag En God zag dat het goed was op 29 november 2019
 • Bestudeer En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen (Summum: Kampen 2019)
 • Schrijf een lees- en reflectieverslag van maximaal 2500 woorden van de studiedag en het boek. Wat het boek betreft: selecteer uit de hoofdstukken 1 t/m 24 van het boek 2 bijdragen die u het meest overtuigend en/of behulpzaam vond én 2 bijdragen die u het minst overtuigend en/of behulpzaam vond met betrekking tot de hoofdvraag hoe christelijk geloof en evolutie zich tot elkaar verhouden. Daarnaast reflecteert u op hoofdstuk 25 ‘Christelijk geloof en evolutie: zijn christenen op weg naar consensus’? door Gijsbert van den Brink.
 • Voor de structurering van uw lees- en reflectieverslag kunt u gebruikmaken van dit dit format.
 • Het reflectieverslag dient 31 januari 2020 te zijn ingeleverd.