Samen met collega’s en vakdocenten het hele proces van exegese weer eens grondig doorlopen? Je laten inspireren door nieuwe bronnen en andere invalshoeken? Doe mee met de tweedaagse exegetische werkplaats en neem bouwstenen voor een of meerdere preken mee naar huis.

 

Tijdens deze eerste exegetische werkplaats vergelijken we Paulus’ brief aan de Filippenzen met Lucas’ beschrijvingen van de gebeurtenissen in Filippi in Handelingen 16:11-40. Onder begeleiding van Suzan Sierksma-Agteres en Arco den Heijer, beiden universitair docent Nieuwe Testament, resp. aan de PThU en de TUU, diepen we thema’s uit die in beide tekstgedeelten in het oog springen.

Thema’s

Dag 1: literaire en historische context

 • Lied en liturgie (o.a. hymne Fil. 2)
 • Historische achtergrond Filippi
 • Rome, vrede en anti-imperialisme
 • Aards en hemels burgerschap

Dag 2: kernwoorden, theologische doordenking

 • The new perspective on Paul
 • Gods genade vs. eigen inspanning
 • Lijden en navolging
 • Slavernij

Telkens belichten we een thema zowel vanuit Handelingen 16 als de brief aan de Filippenzen.

Locatie

We verblijven deze twee dagen op De Wittenberg, aan de rand van het bos in Zeist, waar we ook met elkaar zullen overnachten. De Wittenberg is een christelijke jongerencommunity waar zo’n 100, voornamelijk jonge mensen wonen. Rondom de maaltijden is er ruim tijd voor collegiale ontmoeting en uitwisseling. Ook mogen we gebruikmaken van de huiskamer, kapel en stiltetuin.

Er zijn 1-persoons en 2-persoonskamers beschikbaar. Wil je je verzekeren van een 1-persoonskamer, dan betaal je €50 extra bij inschrijving.

Leerdoelen

Na de cursus

 • heb je in gesprek met collega’s en docenten nauwgezet de centrale Bijbelteksten gelezen, vertaald, doorworsteld
 • heb je je kennis van recent bijbelonderzoek naar de centrale teksten en thema’s opgefrist
 • heb je kennisgemaakt met literaire, historische en theologische invalshoeken van exegese
 • heb je een visie ontwikkeld op manieren waarop je deze kennis kunt verbinden aan hedendaagse vraagstukken (protest en omgang met machthebbers, lijden en navolging, slavernij, genade in een presentatiemaatschappij etc.)
 • ben je in de behandelde passages zo goed thuis dat er materiaal ligt voor meerdere preken

Omvang

2 ECTS = 56 uur

 • 16 contacturen
 • 30 uur zelfstudie literatuur en eigen exegese van een korte passage
 • 10 uur verwerkingsopdracht

Voorbereiding

 • Vooraf doe je een verkennende opdracht bij een gedeelte uit de brief aan de Filippenzen of Handelingen 16. Dit presenteer je op de 1e cursusdag. Je kunt je ongeveer een maand van tevoren intekenen voor een tekstgedeelte.
 • Daarnaast lees je een gevarieerde selectie literatuur ter voorbereiding op de verschillende onderdelen en thema’s. Ook dit volgt in mei 2024.

Certificering

Predikanten en kerkelijk werkers* die deze cursus in het kader van permanente educatie willen volgen, ontvangen een certificaat van 2 EC bij voldoende beoordeling van een paper waarin je je bevindingen deelt en keuzes maakt m.b.t. je exegese van de twee tekstgedeelten. Voorwaarden voor deze opdracht volgen binnenkort.

Twee keer per jaar

In het najaar organiseren we een tweede exegetische werkplaats en bestuderen we een gedeelte uit het Oude Testament met het oog op advent, o.l.v. Gert Kwakkel en Wolter Rose.

*(s)prekers die affiniteit hebben met exegese en minimaal basale kennis van de brontalen