Hoe je de kracht van films inzet in je preken

Films zijn meer dan een avondje bankhangen en een zak popcorn. Ze willen je iets zeggen, over onze cultuur en over onszelf. Ze peilen de tijd waarin wij leven en wie wij daarin zijn. Daarmee reiken ze urgente thema’s aan voor de prediking. In deze cursus leer je hoe je de kracht van een film kunt inzetten in je preken. 

De thema’s ‘verlangen en echtheid’ komen veel voor in hedendaagse films: authenticiteit is iets om naar te streven: jezelf zijn, eigen zijn. Maar hoe geef je dat verlangen vorm als er ook gebrokenheid is, als je ware zelf omgeven is door gevoelens van schuld en schaamte?  

Corpus Christi & The Blue Caftan 

In deze cursus nemen we de twee films Corpus Christi & The Blue Caftan als voorbeeld. Daarin gaat het over (on)echtheid, het verlangen jezelf te kunnen zijn en hoe het pad naar het goede leven niet altijd de weg van de minste weerstand is. Ze duiken diep in de onvolkomenheid van mensen, maar laten in het donker toch hoop zien. We kijken de films, werken aan een culturele en theologische analyse van deze films en ontdekken hoe deze films helpend zijn voor de prediking over verlangen en echtheid.

  

Programma 

De cursus bestaat uit twee collegedagen op de Theologische Universiteit Utrecht, beide dagen staat één van de films centraal. Voorafgaand aan de cursusdag kijk je de film, na afloop schrijf je er een preek over. Je krijgt feedback van de docent en er is ruimte voor uitwisseling met collega-predikanten. 

Doelen 

Na deze cursus  

  • herken je hoe verlangen en echtheid in films gethematiseerd wordt;
  • ben je enthousiast om films in te zetten in je prediking;
  • heb je twee films persoonlijk geanalyseerd (herkenning en vervreemding);
  • heb je handvatten hoe je het evangelie, al dan niet kritisch, kunt verbinden aan onze cultuur; 
  • heb je twee preken gemaakt waarin een gesprek op gang is gekomen tussen de geanalyseerde films, de Bijbel, jezelf en je gemeente. 

Docent 

Jaap-Harm de Jong is theoloog, bekend van zijn filmrecensies in het Nederlands Dagblad, spreker in evangelische, baptisten- en NGK-gemeenten en docent homiletiek op het Baptisten Seminarium. Sinds twee jaar is hij lid van de NGK Wageningen.

Luister hier de ‘De Bijbel in de Bioscoop?!’, een aflevering met Jaap-Harm de Jong in de podcastserie Begrijpend Leven.

Omvang en certificering 

2 EC (56 uur) 

  • 14 uur: collegedagen 
  • 6 uur: films kijken 
  • 20 uur: twee preken voorbereiden en houden 
  • 16 uur: literatuurstudie 

Predikanten die deze cursus in het kader van permanente educatie willen volgen, ontvangen een certificaat van 2 EC bij voldoende beoordeling van de opdrachten.