Geloof jij dan nog?

ONLINE SEMINARS OVER SPREKEN MET NIET-GELOVIGEN

Met speciale aandacht voor de corona-crisis als gespreksonderwerp

“Voor het eerst zou ik gelovig willen zijn”; een reactie in de eerste week van de Corona-crisis. Nu alles op z’n kop staat worden we stil gezet, stellen we vragen bij wat we geloven en zoeken we naar houvast. Dat geldt voor gelovigen, voor twijfelaars en niet-gelovigen. We staan daarin naast elkaar. Opeens zijn er kansen voor een geloofsgesprek met een buurvrouw of Facebook-vriend. Of je krijgt een lastige vraag voor de kiezen…

Daarom bieden we je nu deze online seminars aan, met video’s en interactieve en verdiepende sessies.

Onze tijd vraagt om echte verhalen, die we doorleefd hebben en waarin we iets van onszelf laten zien. Maar wat voor verhaal vertel je dan? En hoe vertel je het?

Hetty Lalleman, theologe en buurtwerker in Londen, zette haar verhaal op papier. In haar boek Geloof jij dan nog? vertelt ze uitnodigend en inspirerend. Zo kan ze de vraag of geloof in God bedacht is uit behoefte aan houvast zo ineens omdraaien: heeft God ook behoefte aan ons? Ze stelt kritische vragen, put uit een lange traditie en zorgt dat het boekje zelf ook als gespreksbasis kan dienen.

Hetty en wij zijn benieuwd of haar ervaringen in de Nederlandse context gedeeld worden. In de online seminars kijken we naar de mogelijkheden en uitdagingen van de authenticiteitscultuur en zoeken we naar goede manieren om het geloof ter sprake te brengen.

Hoe kunnen we op een relevante en aansprekende manier ons geloof delen?

We gaan in gesprek over lastige geloofsvragen en struikelblokken. Ook gaan we op zoek naar praktische handreikingen: Hoe voer je een goed gesprek zó dat de ander je snapt? Welke taal gebruik je? Uit welke bronnen kun je putten? Wat vraagt het van jezelf? En welke rol speelt de Heilige Geest?

 Ben je missionair werker, jongerenwerker, predikant, student of gewoon geïnteresseerd in dit seminar? Van harte uitgenodigd!

Een mooie gelegenheid om juist nú een diepgaande, relevante uitwisseling te hebben met andere werkers in de kerk.

 

Video’s

 • Hetty Lalleman: Het vráágt wat van je! Over authentieke ontmoetingen in een post-christelijke samenleving
 • Corjan Matsinger: I God a feeling!
 • Gert-Jan Roest: Spreken over het geloof in een authenticiteitscultuur
 • Paul Visser: Taal ontstaat in ontmoeting 
 • Marinus de Jong: Ik geloof nog. Leren van kritische vragen
 • Willemien van Berkum: Een verhaal om te leven

 

Thema-besprekingen. Keuze uit:

 • Waar is God nu? Is Corona een straf van God?
  • Hfst. 6 Als God bestaat, waarom is er dan zo veel lijden in de wereld? (uit: Geloof jij dan nog?)
 • Voor het eerst zou ik gelovig willen zijn.
  • Hfst. 10 Is geloof in God bedacht vanuit onze behoefte aan houvast? (uit: Geloof jij dan nog?)
 • Mijn geloof, hoe stevig staat het?
  • Hfst. 9 Betekent geloven dat je nooit twijfelt? (uit: Geloof jij dan nog?)

Certificering

Predikanten en theologen die deze studiedag in het kader van permanente educatie willen volgen, dienen zich via Permanente Educatie Predikanten in te schrijven. Zij kunnen kiezen uit een certificaat van 0,25 EC als bewijs voor deelname aan de studiedag, en een certificaat van 1 EC bij voldoende beoordeling van een extra opdracht. Wie geen belang heeft bij certificering, kan zich aanmelden via Weetwatjegelooft.nl.

De volledige opdracht (1 EC) luidt als volgt:

 • Bekijk de video’s en bezoek de online sessies op 12 en 15 mei 2020.
 • Bestudeer Geloof jij dan nog? In gesprek met niet-gelovigen van Hetty Lalleman (Ark Media: Heerenveen 2019)
 • Bestudeer Hoopvol leven. Ontdek de weg die Jezus wijst van Gert-Jan Roest (Buijten en Schipperheijn: Amsterdam 2019).
 • Kies één hoofdstuk uit Geloof jij dan nog? óf uit Hoopvol leven en behandel dit thema met een groep zoekers of een jeugdgroep/catechisatiegroep. Dit kan een online bijeenkomst zijn of een reguliere bijeenkomst in het najaar.
 • Schrijf een verslag van max. 2500 woorden waarin je:
  1. reflecteert op de online seminars (video en online sessies);
  2. reflecteert op de verschillende benaderingen van Hetty Lalleman en Gert Jan Roest,
  3. reflecteert op de bijeenkomst die je hebt georganiseerd voor de groep zoekers of jeugdgroep.
 • Deadline voor het inleveren van het verslag is 1 oktober 2020.

Over de sprekers:

Hetty Lalleman is theoloog en schrijfster; zij heeft naast een grote liefde voor het Oude Testament een passie om contacten te leggen met mensen die niet geloven.

Corjan Matsinger is eigenaar van Young & Holy, trainer, religieus trendwatcher en pionier. Hij organiseert o.a. popquizen en ontwikkelde de Storyrooms, een pop-up escaperoom waarin jongeren met behulp van VR-brillen onderdeel worden van een Bijbelverhaal.

Gert-Jan Roest heeft voor 15 jaar als voorganger en evangelist (mede-) leiding gegeven aan Via Nova, een gemeentestichting in Amsterdam. Voor vele jaren was hij in gesprek met niet-christenen over Jezus en zijn weg. De materialen die hij daarvoor ontwikkeld heeft zijn dit voorjaar in boekvorm verschenen: ‘Hoopvol leven; ontdek de weg die Jezus wijst’ en ‘Open leven: ervaar de weg die Jezus wijst.’ De titel van zijn promotiestudie is ‘The Gospel in the Western Context’, en het geeft aandacht aan de wisselwerking tussen ons verstaan van het evangelie en de westerse cultuur. Sinds 2011 doceert hij aan de Theologische Universiteit te Kampen, en sinds 2019 is hij als wetenschappelijke beleidsmedewerker betrokken bij het team Missionair Werk van de Protestantse Kerk.

Paul Visser is sinds 2017 pionier-predikant van de Noorderkerk in Amsterdam en als zodanig verbonden aan het project ‘Huis voor de ziel’,  na vanaf 2010 gemeentepredikant te zijn geweest in deze kerk. Daarvoor diende hij als dominee in Aalburg, Harderwijk, Bergambacht en vanaf 1998 in Den Haag. Hij promoveerde in 1997 op de missionaire theologie van Johan H. Bavinck. Hij is sinds 2005 als oprichter en docent verbonden aan het instituut voor contextuele prediking van de IZB, Areopagus.

Marinus de Jong is predikant van de Oosterparkkerk in Amsterdam. Hij publiceerde ‘Altijd Groter: 21 redenen om (niet) in God te geloven’ (Vuurbaak, 2018).

Willemien van Berkum volgde na de afronding van haar bachelor theologie aan de Theologische Universiteit Kampen  de master Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Sinds 2012 is Willemien van Berkum verbonden aan pioniersplek Heilig Vuur West in Amsterdam Oud-West, eerst als kerkelijk werker, vervolgens als predikant. Als buurtdominee werkt ze in oud-west met mensen die normaal gesproken niet snel een kerk binnen stappen. Naast haar werk als predikant is ze jarenlang verbonden geweest aan het Bridging Gaps-project, een internationaal uitwisselingsproject gericht op contextuele theologie.

Rianne ten Voorde is samen met haar man Kaj pionier bij Vitamine G in Hilversum en projectleider bij Weetwatjegelooft.nl en PEP.