Geloofwaardig preken over lijden omwille van Christus

Training in homiletiek, exegese en spreekvaardigheid

Deze speciale editie van ‘Geloofwaardig preken …’ is toegespitst op het preken over lijden omwille van Christus. Hoe doe je recht aan eeuwenoude Bijbelteksten over dit thema? Wat is de actuele boodschap ervan? En hoe breng je die boodschap het beste over op je luisteraars?

Je bent …

 • predikant
 • voorganger
 • kerkelijk werker
 • theoloog

Je wilt …

 • recht doen aan een Bijbelgedeelte van duizenden jaren oud;
 • een update op meerdere fronten: exegese van Bijbelgedeelten over lijden omwille van Christus, homiletiek en spreekvaardigheid;
 • professionele feedback op je preekopzet van docenten en van collega’s;
 • loskomen van je papier zonder de structuur en inhoud kwijt te raken;
 • je boodschap dicht bij je hoorder brengen;
 • spreken met meer impact;
 • feedback op de manier waarop je overkomt.

Kies dan voor deze training, want …

Bij een goede preek zijn meerdere dingen belangrijk, zoals een Bijbels verantwoorde boodschap, een goede opbouw en een boeiende presentatie. Voor elk facet trekken we tijd uit. De theorie lees je thuis door, zodat je tijdens de training zoveel mogelijk met de docenten en met elkaar in gesprek kunt en ervaart wat voor jou werkt en wat niet.

Het kost veel tijd om een preek te maken. Vaak is het iets dat je vooral in je eentje doet. Je weet dat het beter kan, maar je weet niet altijd hoe. In deze training loop je op een gestructureerde én speelse manier alle stappen door. Je gaat op nieuwe manieren naar je preek kijken en krijgt in een veilige setting feedback.

In veel trainingen ligt de nadruk op één van de aspecten. Je leert bijvoorbeeld hoe je een goede exegese maakt bij een Bijbelgedeelte, maar daarna worstel je er nog steeds mee hoe je er een boeiende preek van maakt. Of je volgt een presentatietraining waar de nadruk ligt op spreekvaardigheid. Daarna vraag je je echter af hoe je die combineert met het geestelijke proces van preken. In deze training daag je jezelf uit om je preek vanuit de diverse invalshoeken te bekijken: vanuit de homiletiek, vanuit de exegese en vanuit spreekvaardigheid. Onder leiding van ervaren docenten.

Reacties op voorgaande “Geloofwaardig preken over …”-trainingen: 

 • ‘Toen ik las dat er een training Geloofwaardig preken over ongemakkelijke tekstenwas, wilde ik deze meteen volgen. Zowel de ongemakkelijke teksten als het geloofwaardig preken trokken mijn aandacht. Ik ben inmiddels achttien jaar predikant. Preken is een van mijn zichtbaarste taken. Daarvoor kan ik wel een update gebruiken.’
 • ‘De training was boven verwachting. Ja, ik ben echt enthousiast! In korte tijd heb ik mijn kennis opgehaald én heb ik veel bijgeleerd. We gingen heel praktisch aan de slag. Paulien gaf niet alleen tips, maar ze liet ons meteen ervaren wat het effect was als we ze opvolgden. En steeds ontdekte ik dat haar tips werkten.’
 • ‘Eigenlijk zou deze training verplicht moeten zijn voor elke predikant. Als je jezelf als predikant serieus neemt, moet je gewoon trainen. En deze vier dagen gun ik al mijn collega’s. Je wordt bemoedigd en bevestigd en soms word je uitgedaagd.’
 • ‘Nadat ik de training had afgerond, heb ik het preken over een andere boeg gegooid. Ik spreek nu vrij van papier. Daardoor geniet ik meer van de voorbereiding en ook van het preken zelf. Met als resultaat dat ik veel meer contact heb met mijn toehoorders.’
 • Ik krijg meer feedback dan ooit. Een oudere vertelde me dat ze me nu beter verstaat dan voorheen, doordat ik de kerk in kijk. Een 16-jarige zwaaide na afloop van de dienst naar me; hij had zich gezien gevoeld tijdens de preek. Ik merk aan mensen dat ze gemotiveerder zijn om te luisteren. Daar doe ik het voor! Want ik ben geroepen om Gods boodschap te verkondigen.’

Programma

Dag 1: Preken over lijden en Het ontwerp van je preek (deel 1)

Docenten: Dr. Myriam Klinker-De Klerck (ochtend) en Paulien Vervoorn (hele dag)

Voorbereiding

Je bestudeert:

 • Rob van Houwelingen e.a., Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s, hoofdstuk 19 – Dr. Myriam de Klinker-De Klerck: “Lijden omwille van Christus”.
 • Bernhard Reitsma, Kwetsbare liefde. De kerk, de Islam en de drie-enige God, hoofdstuk 9: “De Kerk en de vervolging in de context van Islam” (pp. 161-180).
 • Paulien Vervoorn, Geloofwaardig spreken: hoe je een steengoede preek maakt, deel 1 en 2.

Je maakt:

Je ontvangt online voorbereidende opdrachten.

Tijdens de eerste trainingsdag

 • ontdek je welke rol het thema lijden omwille van Christus speelt in het Nieuwe Testament;
 • denk je na over de duiding van christenvervolging;
 • (her)ontdek je wat jou motiveert om te preken over lijden omwille van Christus;
 • krijg je richtlijnen mee voor je preek over Bijbelgedeelten waarin lijden omwille van Christus voorkomt;
 • vorm je werkgroepen van twee of drie personen, zodat je tussen de trainingsdagen door kunt samenwerken;
 • kies je als werkgroep een Bijbelgedeelte dat gaat over lijden omwille van Christus;
 • maak je kennis met het maken van een mindmap waarin alles rondom een centrale boodschap cirkelt.

Dag 2: Stappenplan exegese (deel 1) en Het ontwerp van je preek (deel 2)

Docenten: Dr. Myriam Klinker-De Klerck (ochtend) en Paulien Vervoorn (hele dag)

Voorbereiding

Je bestudeert:

 • Paulien Vervoorn, Geloofwaardig Spreken: hoe je een steengoede preek maakt, deel 3, 4 en 5.

Je maakt:

Je ontvangt online reflectie- en huiswerkopdrachten.

Tijdens de tweede trainingsdag

 • krijg je een stappenplan voor de exegese van het Nieuwe Testament aangereikt en toegelicht;
 • neemt de docent je aan de hand van het stappenplan mee in de exegese van een tekst over lijden omwille van Christus;
 • ga je individueel aan de slag met de exegese van de door jou gekozen tekst; de bibliotheek en de docent staan hierbij tot je beschikking;
 • oefen je met onderdelen van een preek aan de hand van de IKEA-structuur: inspirerende intro, krachtige kern, erkenning en een activerende afsluiting;
 • ervaar je hoe je je boodschap dicht bij de hoorder kunt brengen;
 • oefen je met onderdelen van je preek (van aanstaande zondag), zoals de kern en de belofte.

Dag 3: Stappenplan exegese (deel 2), Homiletische bezinning en Het ontwerp van je preek (deel 3)

Docenten: Dr. Myriam Klinker-De Klerck (ochtend, deel 1), dr. Kees van Dusseldorp (ochtend, deel 2) en Paulien Vervoorn (hele dag)

Voorbereiding

Je bestudeert:

 • Kees de Ruijter, Horen naar de stem van God, hoofdstuk 7, 8 en 9 + bijlage 2. (NB: dit boek zelf aanschaffen of lenen uit een bibliotheek.)
 • André Verweij, Position Jesus’ Suffering. A Grounded Theory of Lenten Preaching in Local Parishes, Nederlandstalige samenvatting van dit proefschrift (8 pagina’s).
 • Paulien Vervoorn, Geloofwaardig Spreken: hoe je een steengoede preek maakt, deel 6.

Je maakt:

 • je hebt de exegese van de door jou gekozen tekst zo ver mogelijk afgerond en op basis daarvan de kernboodschap geformuleerd;
 • een samenvatting (2 A4) van de exegese van de door jou gekozen tekst en de daarop gebaseerde formulering van de kernboodschap staan online;
 • je maakt de online huiswerkopdrachten waarin je de geleerde IKEA-structuur toepast op een bestaande preek, zodat je deze structuur ook kunt toepassen op de preek over lijden omwille van Christus;
 • je geeft de deelnemers uit je werkgroep feedback en je ontvangt feedback van de docent.

Tijdens de derde trainingsdag

 • bezin je je op de bijbels-theologische betekenis van een preek;
 • zie je wie jij bent als verkondiger van Gods Woord;
 • leer je wie je luisteraars zijn in bijbels-theologisch licht;
 • je scherpt de door jou geformuleerde kernboodschap aan;
 • je krijgt ruimte voor het stellen van je exegetische vragen waarop je met elkaar nog geen antwoord hebt gevonden;
 • je oefent met een aantal onderdelen van je preek, zoals de intro, belofte, erkenning of de activerende afsluiting;
 • je ontwerpt een mindmap voor het houden van je preek aan de hand van de IKEA-methode.

Dag 4: Het houden van je preek

Docent: Paulien Vervoorn (hele dag)

Voorbereiding

 • je ontvangt online opdrachten om je preek stap voor stap voor te bereiden;
 • je bereidt een korte preek voor over de door jou gekozen en onderzochte tekst aan de hand van de gevonden kernboodschap en de door jouw ontworpen mindmap;
 • je geeft elkaar feedback en je ontvangt feedback van de docent.

Tijdens de vierde trainingsdag

 • houd je een korte preek (of een deel van een preek);
 • ontvang je feedback van de docent en van de andere cursisten;
 • leer je hoe je zinvol feedback kunt vragen en ontvangen op een preek.

Na de laatste trainingsdag …

 • ontvang je online vragen om te reflecteren op je preek en te bekijken hoe je de komende tijd kunt blijven groeien in je (s)preekvaardigheid;
 • belt Paulien Vervoorn je (een halfuur) om de balans op te maken en te bespreken waar je je de komende tijd op wilt richten.

Je ontvangt …

 • Boek: Geloofwaardig Spreken t.w.v. € 19,99
 • Een PDF van:
  – Rob van Houwelingen e.a., Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s, hoofdstuk 19 – Dr. Myriam de Klinker-De Klerck: “Lijden omwille van Christus”.
  – Bernhard Reitsma, Kwetsbare liefde. De kerk, de Islam en de drie-enige God, hoofdstuk 9: “De Kerk en de vervolging in de context van Islam” (pp. 161-180).
  – André Verweij, Position Jesus’ Suffering. A Grounded Theory of Lenten Preaching in Local Parishes, Nederlandstalige samenvatting van dit proefschrift (8 pagina’s).
  –> Niet inbegrepen: Kees de Ruijter, Horen naar de stem van God, hoofdstuk 7, 8 en 9 + bijlage 2.
 • Gratis toegang tot het e-learningplatform Weetwatjegelooft.nl
 • Twee maanden toegang tot StudieBijbel Online als je hier nog niet eerder gebruik van hebt gemaakt (incl. woord-voor-woord vertaling vanuit de grondteksten)
 • Online opdrachten; online feedback van je werkgroep; online feedback op je exegese van dr. Myriam Klinker-De Klerck; online feedback op je preekontwerp van Paulien Vervoorn; telefoongesprek (van een halfuur) met Paulien Vervoorn na afloop
 • Certificaat – 2,5 EC – van PEP (ook erkend door PE PKN)
 • Lunches
 • Onbeperkt koffie/thee/water

Certificering

De training heeft een omvang van 2,5 EC (24 uur training; 46 uur huiswerk- en reflectieopdrachten). Om voor certificering in aanmerking te komen dient de cursist op alle onderdelen voldoende te worden beoordeeld.