Herken jij dit?

 • Je bent theoloog, predikant of voorganger
 • Je wilt wel preken over de gaven van de Geest, maar ervaart ook spanning, omdat het gevoelig kan liggen in je gemeente
 • Je vindt het belangrijk om op een evenwichtige manier te preken over de gaven.

Welkom bij Geloofwaardig preken over de gaven van de Geest, een integrale training in exegese, theologie en spreekvaardigheid!

Hoe ziet het programma eruit?

Het complete programma telt vier cursusdagen en drie verschillende trainers. Je bestudeert thuis de nodige literatuur, werkt aan voorbereidende opdrachten, ontvangt én geeft feedback en maakt én houdt ten slotte een preek.

Dag 1: De Heilige Geest en zijn gaven, Stappenplan van Exegese naar Preek (1) en Het ontwerp van je preek (1)

Docenten: Dr. Hans Burger (ochtend) en Paulien Vervoorn (hele dag)

Voorbereiding

Je bestudeert:

 • Rob van Houwelingen e.a., Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s, hoofdstuk 10 – Dr. Mihamm Kim-Rauchholz: “Onder invloed. Over de heilige Geest en hoe Hij zich laat ervaren”, p. 203-218.
 • Craig S. Keener, Gift and Giver. The Holy Spirit for today (Baker 2020), hoofdstuk 6: “A closer look at some spiritual gifts”, p. 113-136.
 • Paulien Vervoorn, Geloofwaardig spreken: hoe je een steengoede preek maakt, hoofdstuk 1 t/m 10.
 • Kees de Ruijter, Horen naar de stem van God, bijlage 2. (NB: dit boek zelf aanschaffen of lenen uit een bibliotheek.)

Je maakt:

Je ontvangt online voorbereidende opdrachten.

Tijdens de eerste trainingsdag

 • ontdek je welke plaats de heilige Geest en de gaven van de Geest innemen in het Nieuwe Testament en in een Bijbelse theologie;
 • leer je welke vier golven van charismatische vernieuwing in de recente kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, hoe jijzelf en je gemeente(leden) zich daartoe verhouden en welke impact dat heeft op de wijze waarop je preekt over de gaven van de Geest;
 • (her)ontdek je wat jou motiveert om te preken over de gaven van de Geest;
 • vorm je werkgroepen van twee of drie personen, zodat je tussen de trainingsdagen door kunt samenwerken;
 • kies je als werkgroep een Bijbelgedeelte dat gaat over de gaven van de Geest;
 • krijg je een stappenplan aangereikt en toegelicht dat je meeneemt van tekstvaststelling tot de formulering van de kernboodschap voor je preek;
 • maak je kennis met het maken van een mindmap waarin alles rondom een centrale boodschap cirkelt.

Dag 2: Stappenplan van exegese naar boodschap (2) en Het ontwerp van je preek (2)

Docenten: Dr. Hans Burger (ochtend) en Paulien Vervoorn (hele dag)

Voorbereiding

Je bestudeert:

 • Paulien Vervoorn, Geloofwaardig Spreken: hoe je een steengoede preek maakt, deel 3, 4 en 5.

Optioneel, ter verdieping:

 • Allan Heaton Anderson, To the Ends of the Earth: Pentecostalism and the Transformation of World Christianity, hoofdstuk 8 – “Charisma and Faith”, p. 202-223.

Je maakt:

Je ontvangt online reflectie- en huiswerkopdrachten.

Tijdens de tweede trainingsdag

 • gaan we met elkaar in gesprek over je ervaringen van de afgelopen weken met het stappenplan;
 • ga je individueel of met je werkgroep aan de slag met het vervolg van de exegese van de door jou gekozen tekst; de bibliotheek en de docent staan hierbij tot je beschikking;
 • oefen je met onderdelen van een preek aan de hand van de IKEA-structuur;
 • ervaar je hoe je je boodschap dicht bij de hoorder kunt brengen;
 • oefen je met onderdelen van een preek.

Dag 3: Stappenplan van exegese naar boodschap (slot), Homiletische bezinning en Het ontwerp van je preek (slot)

Docenten: Dr. Hans Burger (ochtend, deel 1), dr. Kees van Dusseldorp (ochtend, deel 2) en Paulien Vervoorn (hele dag)

Voorbereiding

Je bestudeert:

 • Kees de Ruijter, Horen naar de stem van God, hoofdstuk 7, 8 en 9.

Je maakt:

 • je hebt de exegese van de door jou gekozen tekst zo ver mogelijk afgerond en op basis daarvan de kernboodschap geformuleerd;
 • een samenvatting van de exegese van de door jou gekozen tekst en de daarop gebaseerde formulering van de kernboodschap staan online;
 • je maakt de online huiswerkopdrachten waarin je de geleerde IKEA-structuur toepast op een bestaande preek, zodat je deze structuur ook kunt toepassen op de preek over de gaven van de Geest;
 • je geeft de deelnemers uit je werkgroep feedback en je ontvangt feedback van de docent.

Tijdens de derde trainingsdag

 • krijg je ruimte voor het stellen van je exegetische vragen waarop je met elkaar nog geen antwoord hebt gevonden;
 • krijg je ruimte voor het stellen van je homiletische vragen;
 • scherp je de door jou geformuleerde kernboodschap aan;
 • oefen je met een aantal onderdelen van je preek, zoals het intro, de erkenning of de activerende afsluiting;
 • ontwerp je een mindmap voor het houden van je preek aan de hand van de IKEA-methode.

Dag 4: Het houden van je preek

Docent: Paulien Vervoorn (hele dag)

Voorbereiding

 • je ontvangt online opdrachten om je preek stap voor stap voor te bereiden;
 • je bereidt een korte preek voor over de door jou gekozen en onderzochte tekst aan de hand van de gevonden kernboodschap en de door jouw ontworpen mindmap;
 • je geeft elkaar feedback en je ontvangt feedback van de trainer.

Je leest:

 • Paulien Vervoorn, Geloofwaardig Spreken: hoe je een steengoede preek maakt, deel 6.

Tijdens de vierde trainingsdag

 • houd je een korte preek (of een deel van een preek);
 • ontvang je feedback van de trainer en van de andere cursisten;
 • leer je hoe je zinvol feedback kunt vragen en ontvangen op een preek.

Na de laatste trainingsdag …

 • ontvang je online vragen om te reflecteren op je preek en te bekijken hoe je de komende tijd kunt blijven groeien in je (s)preekvaardigheid;
 • ontvang je een uitnodiging van Paulien om tijdens een online meeting met elkaar te delen hoe je preek is gegaan.

Wat ontvang je?

 • Boek: Geloofwaardig spreken t.w.v. € 19,99
 • Een PDF van:
  Rob van Houwelingen e.a., Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s, hoofdstuk 10 – Dr. Mihamm Kim-Rauchholz: “Onder invloed. Over de heilige Geest en hoe Hij zich laat ervaren”, p. 203-218.
  Craig S. Keener, Gift and Giver. The Holy Spirit for today (Baker 2020), hoofdstuk 6: “A closer look at some spiritual gifts”, p. 113-136.
  Allan Heaton Anderson, To the Ends of the Earth: Pentecostalism and the Transformation of World Christianity, hoofdstuk 8 – “Charisma and Faith”, p. 202-223.
  –> Niet inbegrepen: Kees de Ruijter, Horen naar de stem van God, hoofdstuk 7, 8 en 9 + bijlage 2.
 • Twee maanden toegang tot StudieBijbel Online als je hier nog niet eerder gebruik van hebt gemaakt (incl. woord-voor-woord vertaling vanuit de grondteksten)
 • Online opdrachten; online feedback van je werkgroep; online feedback op je exegese van dr. Hans Burger; online feedback op je preekontwerp van Paulien Vervoorn; online groepsmeeting met Paulien Vervoorn na afloop.
 • Certificaat – 2,5 EC – van PEP (ook erkend door PE PKN)
 • Lunches
 • Onbeperkt koffie/thee/water

Wat kost het je?

De training kost € 999,-. Daarnaast investeer je natuurlijk tijd: De training heeft een omvang van 2,5 EC (24 uur training; 46 uur huiswerk- en reflectieopdrachten).

Waarom zou je kiezen voor deze training?

Bij een goede preek zijn meerdere dingen belangrijk, zoals een Bijbels verantwoorde boodschap, een goede opbouw en een boeiende presentatie. Voor elk facet trekken we tijd uit. De theorie lees je thuis door, zodat je tijdens de training zoveel mogelijk met de docenten en met elkaar in gesprek kunt en ervaart wat voor jou werkt en wat niet.

Het kost veel tijd om een preek te maken. Vaak is het iets dat je vooral in je eentje doet. Je weet dat het beter kan, maar je weet niet altijd hoe. In deze training loop je op een gestructureerde én speelse manier alle stappen door. Je gaat op nieuwe manieren naar je preek kijken en krijgt in een veilige setting feedback.

In veel trainingen ligt de nadruk op één van de aspecten. Je leert bijvoorbeeld hoe je een goede exegese maakt bij een Bijbelgedeelte, maar daarna worstel je er nog steeds mee hoe je er een boeiende preek van maakt. Of je volgt een presentatietraining waarin de nadruk ligt op spreekvaardigheid. Daarna vraag je je echter af hoe je die combineert met het geestelijke proces van preken. In deze training daag je jezelf uit om je preek vanuit de diverse invalshoeken te bekijken: vanuit de exegese, de bijbelse theologie en vanuit homiletiek en spreekvaardigheid. Onder leiding van ervaren docenten.

Ja maar, ik …

… ben geen predikant of voorganger. Ik vind de training wel heel interessant.
Neem contact op. Dan bespreken we of deze training bij jou past.

… vind vier dagen veel tijd.
Dat is het ook. Het vraagt een goede planning om zoveel mogelijk uit de training te halen.

… wil niet in een keurslijf komen te zitten met die IKEA-methode.
Dat wil ik ook niet. Ik help je met allerlei ideeën en feedback om mee te experimenteren. Zodat je boodschap beter overkomt. Op een manier die bij jou past.

… ben niet universitair geschoold.
Dat hoeft ook niet. Enige voorkennis is wel handig. Lees bijvoorbeeld op deze pagina het verhaal van voorganger Ad van der Heiden. 

Wat levert een training op?

 • Meer kennis

Je bekijkt het onderwerp vanuit onder meer de geschiedenis, de Bijbelse theologie, exegese, homiletiek, de positie van jezelf, je hoorders en je gemeente. Op dag 4 komen alle facetten samen.

 • Meer begrip

Je leert jezelf én je gemeente(leden) te positioneren te midden van de diverse golven van charismatische vernieuwing die in de recente kerkgeschiedenis zijn aan te wijzen. Daardoor leer je zowel je eigen overtuigingen, verlangens en worstelingen, als die van je gemeente beter te plaatsen, evenals de gevoeligheden die hier een rol spelen.

Je gaat intensief met een zelfgekozen tekst(gedeelte) aan de slag, bereid een preek voor en krijgt op alle fasen en aspecten van de voorbereiding en het houden van de preek professionele feedback.

 • Meer impact

Je krijgt op meerdere momenten feedback. Je leert bovendien hoe je loskomt van je papier zonder de structuur en inhoud kwijt te raken en hoe je je boodschap dicht bij je hoorder brengt.

 • Meer verlangen

We gaan samen op ontdekkingstocht. We hopen en verwachten dat dat verlangen opwekt naar meer van de Geest.

Ja, ik wil me aanmelden!