In het Nieuwe Testament wordt vaak gesproken over het lijden van christenen en gemeentes. Maar wat merken we vandaag de dag van lijden omwille van het evangelie in onze eigen gemeenten? Welke rol hoort lijden volgens de Bijbel te spelen in ons leven? En moeten wij ons verbonden voelen met gebieden waar het lijden heel concreet is en de gemeente onder druk staat?

In deze PEP-cursus zoeken we samen met voorgangers uit de vervolgde kerk naar antwoorden op dit soort vragen. Hun verhalen en getuigenissen nemen we mee in het denken over vervolging en lijden in een (‘vrije’) Westerse context.

We vragen ons af: 

  1. Of we verhalen uit de vervolgde kerk nodig hebben om onze kijk op het evangelie te veranderen.
  2. Hoe  in het Nieuwe Testament gesproken over lijden en vervolging
  3. Welke stemmen uit het verleden ons helpen ons om de thematiek van het lijden en vervolging beter te begrijpen.

‘Officieel worden minderheden in Pakistan beschermd, maar het beruchte artikel 295 a-c uit het Wetboek van Strafrecht verbiedt Godslastering, het beledigen van de profeet en van de heilige boeken. Als je wat verkeerds zegt, hang je.’

(Mehtab Shahbaz, 29 jaar, voorganger in Pakistan en voor een jaar als MIRT-student verbonden aan de TU Utrecht)

Deze docenten ontmoet je tijdens de cursusmomenten:

  • Peter Roosendaal, predikant en theoloog bij OpenDoors
  • Jos Colijn, docent interculturele theologie, Theologische Universiteit Utrecht
  • Myriam Klinker, docent Nieuwe Testament, Theologische Universiteit Utrecht

Speciaal voor deze cursus ontwikkelden we een serie e-learnings over vervolging in verschillende contexten en tijden.

Deze docenten verzorgen de e-learnings:

  • Henk Bakker, hoogleraar Geschiedenis, Identiteit en Theologie van het Baptisme, VU Amsterdam
  • Erik de Boer, hoogleraar Kerkgeschiedenis, en Byunghoon Kang, onderzoeker naar Guy de Brès, TU Kampen|Utrecht
  • Robert Doornenbal, interim-docent religiestudies aan de CHE,  als docent is hij regelmatig uitgezonden door Kerk in Actie

Cursusopbouw

Bijeenkomst 1 (Een eigentijds verhaal)

Tijd 6 november 2023 van 10-16 uur
Locatie TU Kampen|Utrecht (Plompetorengracht 3, Utrecht)
Onderwerpen Inleiding in het fenomeen van vervolging; zicht op de vervolgde kerk, lijden en contextuele uitdagingen.
Docenten ds. Peter Roosendaal, drs. Jos Colijn

Bijeenkomst 2 (De kerk van alle tijden)

Tijd Te bepalen door cursist
Locatie Online
Onderwerpen Kerkhistorisch, vroege kerk, reformatie en christenvervolging in Japan (17e eeuw)
Docenten Prof. dr. Henk Bakker, Prof. Erik de Boer,  dr. Robert Doornenbal en Byunghoon Kang MA

Bijeenkomst 3 (Vervolging en lijden in de Bijbel)

Tijd 11 december 2023 van 10-16 uur
Locatie Theologische Universiteit Utrecht – (Plompetorengracht 3, Utrecht)
Onderwerpen Lijden in het Nieuwe Testament,  actueel belijden/ecclesiologie/Missio Dei
Docenten Dr. Myriam Klinker-de Klerck, drs. Jos Colijn

Bijeenkomst 4 (Geroepen om te lijden?)

Tijd 12 januari 2024 10-15 uur
Locatie OpenDoors (Harderwijkerweg 136, Ermelo)
Onderwerpen Devotion met een voorganger uit de vervolgde kerk; afrondende gesprekken. Rondleiding door het bezoekerscentrum van OpenDoors (facultatief).
Docenten ds. Peter Roosendaal en dr. Willem van der Deijl en een pastor uit de vervolgde kerk

Wil je alvast meer lezen over dit thema?
Kijk dan eens naar de kerkleidersblog ‘Geroepen om te lijden‘ geschreven door Willem van der Deijl of lees het hele interview met Mehtab Shahbaz hier.