‘Als een knoop in een knoopsgat, zo past het Nieuwe bij het Oude Testament.’

Deze uitspraak typeert de dit jaar overleden Henk de Jong (1932-2023), eredoctor van TU Kampen|Utrecht. Veel bijbellezers verbinden de komst van Christus vooral met de bekende profetieën en psalmen die steevast rond Kerst en Pasen worden gelezen. Bij de rest van het Oude Testament lijkt dat een stuk moeilijker. Hoe laten al die verhalen over Israël en andere, soms weerbarstige, teksten zich met het christelijk geloof verbinden? Henk de Jong heeft er zijn levenswerk van gemaakt om te laten zien dat heel het Oude Testament zich naar Christus toe beweegt. Hij werkte zijn visie creatief uit en heeft velen daarmee geïnspireerd.

Dit herdenkingssymposium is gewijd aan de bijbels-theologische erfenis van Henk de Jong. Enkele kenners van het Oude Testament wegen de waarde van zijn werk en vergelijken zijn bijbeluitleg met andere visies op Christus in het Oude Testament en met Joodse interpretaties. Een mooie gelegenheid om stil te staan bij de betekenis van het werk van De Jong, zijn bijdrage aan de bijbelse theologie te bespreken of om daar nader mee kennis te maken.

Programma:

  • Opening: Christus in het Oude Testament (openingswoord, Jaap Dekker)
  • Lezingen:
  • De smalle weg(en) van het zandlopermodel van Henk de Jong (Kasper de Graaf)
  • “Een groeiend en ultiem ter zake komen.” Herinterpretatie van Israëls gestalten, goederen en heilsfeiten in Oude en Nieuwe Testament (Koert van Bekkum)
  • Joodse en christelijke exegese bij Henk de Jong in zijn preken over de boeken Samuel (Eveline van Staalduine)
  • Het zwaard en het Evangelie. Henk de Jong over het geweld in de Bijbel (Eric Peels)
  • Hapje en drankje na afloop

 

Het gebouw in Utrecht is rolstoeltoegankelijk.  Als u 10 minuten voor aankomst belt naar de receptie (06-38603198) wordt de lift gereedgemaakt.