“Begrijpt u ook wat u leest?” vroeg Filippus aan de Ethiopische eunuch (Handelingen 8).

Het is niet vanzelfsprekend dat wie de Bijbel openslaat, ook begrijpt wat er geschreven is. Christenen verstaan de Schrift vanuit het geloof in Christus en door de Geest van Christus. Bovendien verstaan we deze woorden van de Schrift in het licht van Pasen en Pinksteren. Tegelijkertijd leren we Christus, en de betekenis van Pasen en Pinksteren, ook kennen door het lezen van de Schriften. We blijven in Christus door te blijven in het Woord. Er is dus sprake van een wisselwerking tussen het leven in navolging van Christus en het verstaan van de Schrift. Het leven met God en onze naaste in Gods wereld verdiept ons begrip van de Schrift, en tegelijkertijd gebruikt God de Schrift om de gemeenschap van gelovigen te laten leven in Christus.

In zijn boek Jesus Christ, Hermeneutics, and Scripture verkent Hans Burger deze complexe verhouding tussen Jezus Christus, het deelhebben aan Christus, theologische hermeneutiek en de Schriftleer. Op de studiedag staan we stil bij diverse thema’s uit het boek. De voertaal van de dag is Nederlands.

Programma (globaal):

 • Inloop met koffie en thee
 • Opening van de studiedag (dagvoorzitter: Koert van Bekkum)
 • Uitreiking van de eerste exemplaren aan Marcel Sarot en Gijsbert van den Brink
 • Lezing Hans Burger
 • Lezing Martine Oldhoff vanuit het perspectief van de nous
 • Lunchpauze
 • Lezing Maarten Wisse vanuit de vraag naar de eenheid van de theologie en de plaats van de Schrift daarin
 • Lezing Marinus de Jong vanuit het perspectief van het Neo-Calvinisme
 • Lezing Jaap Dekker vanuit het perspectief van de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament
 • Afsluiting van de dag (rond 16.15u)

Het gebouw in Utrecht is rolstoeltoegankelijk.  Als u 10 minuten voor aankomst belt naar de receptie (06-38603198) wordt de lift gereedgemaakt.

Aanvullend PE-traject

Voor wie zich verder wil verdiepen is er de gelegenheid om een aanvullende PE-cursus te volgen. Deze bestaat uit het lezen van het boek Jesus Christ, Hermeneutics, and Scripture van Hans Burger (2024) en twee werkcolleges. Deelnemers bereiden de colleges voor met een korte verwerkingsopdracht van de literatuur. In deze colleges staat het gesprek over de stof aan de hand van de voorbereide opdrachten en vragen van deelnemers centraal en geeft Hans Burger verdiepende uitleg bij de hoofdstukken.

 • Collegedata: 14 oktober (hs. 1 t/m 5) en 4 november (hs. 6 t/m 9). Beide dagen zijn van 10.00u tot ca. 15.30u.
 • EC: 2,5 EC
 • Kosten: €250 voor studiedag + colleges (excl. boek).

Boek
Het boek Jesus Christ, Hermeneutics and Scripture is verkrijgbaar bij Riemer&Walinga Boekverkoopers. U kunt het boek bestellen door een mail met uw adres- en contactgegevens te sturen naar bestel@deboekverkoopers.nl