In gesprek met moslims

Hoe ga ik als christen het contact aan met moslims?

In onze multiculturele samenleving is de Islam niet meer weg te denken. We weten er allemaal wel iets van, maar er zijn zoveel stromingen. Wat is de essentie van de islamitische godsdienst? Wat betekent het geloof voor een moslim persoonlijk? En wat betekent het voor mij, als ik als christen te maken krijg met moslims in mijn werk of buurt?

Om samen te kunnen leven en te kunnen delen van het evangelie, is het belangrijk om kennis te hebben van de Islam. En als je als professional in je werk te maken hebt met moslims, moet je enigszins thuis zijn in de islamitische theologie om je werk goed te kunnen doen. Weet je van jezelf hoe je erin staat? Je kunt je niet verhouden tot mensen die anders zijn als je niet weet welke vragen er zijn en hoe je met hen om moet gaan. Het helpt je om iets van je eigen leven te delen en van je geloof. En ook in het contact met moslims geldt: liefde is het belangrijkst.

In de online cursus ‘In gesprek met moslims’, ga je onder leiding van prof. dr. Bernhard Reitsma met deze thema’s aan de slag. In 3 dagen met in totaal 6 online sessies van 2 uur maak je intensief kennis met de Islam vanuit diverse perspectieven: een godsdienstwetenschappelijk, een islamitisch en een christelijk perspectief. Zowel moslims, ex-moslims als een missionair werker onder moslims komen aan het woord, je leert samen reflecteren op je eigen visie en houding ten opzichte van de Islam. Naast de online sessies ga je aan de slag met een reflectieverslag, een visiestuk en ga je ook zelf in gesprek met een moslim.

De cursus is bedoeld voor wie in haar of zijn werk of omgeving wel eens te maken krijgt met moslims en niet goed weet hoe je met hen het gesprek over jouw en hun geloof aan kunt gaan. Ook voor (kerkelijk) professionals die met moslims werken of daarin geïnteresseerd zijn.

Opzet van de cursus

Ochtendsessie: 10:00-12:00

Pauze

Middagsessie: 13:30-15:30/16:00

Dag 1: Godsdienstwetenschappelijk perspectief: wat is de Islam?

Er is veel diversiteit binnen de Islam, maar elke moslim heeft iets met de Koran en de profeet. Op dag 1 proberen we een beeld te schetsen van de essentie van de Islam en hoe die zich verhoudt tot de diversiteit. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Diversiteit van de Islam
  • Inhoudelijke verschillen en verschillen tussen stromingen
  • Islamitische bewegingen
  • Elementen als de vijf zuilen, gebed, sharia, 7 geloofselementen

Sessie 1: kennismaking met de Islam, uitleg van de kern. Bestaande kennis bij de deelnemers koppelen aan nieuwe kennis
Sessie 2: doorpraten en reflecteren aan de hand van stellingen, literatuur en video’s

Dag 2: Islamitisch perspectief

Om de islamitische ander serieus te kunnen nemen met een open luisterhouding, is het belangrijk om zijn of haar persoonlijke verhaal te horen. Om te leren elke moslim als individu te benaderen, komen op dag 2 deze persoonlijke verhalen aan de orde.

  • Uitleg van de islam door een moslim (video)
  • Getuigenis (video)
  • Bespreking in break-out rooms

Sessie 1: moslim aan het woord
Sessie 2: webinar met een muslim background believer en missionair werker Jurjen ten Brinke

Dag 3: Een christelijke benadering

Hoe verbind je je eigen christelijke identiteit met een open liefde naar moslims toe? Op dag 3 reflecteren we op onze eigen visie en houding. We oefenen het geloofsgesprek en (leren) omgaan met barrières. Zodat we daadwerkelijk contact kunnen leggen vanuit kennis van de Islam en ons eigen perspectief.

  • Tutoring door Bernhard Reitsma
  • Geloofsgesprek oefenen

Sessie 1: Mogelijkheden en belemmeringen van een christelijke visie God-Allah
Sessie 2: Outline van een christelijke visie en missionaire benadering door Rianne Bos-Waagmeester

Opdracht

Naast de online sessies ga je aan de slag met literatuur, een reflectieverslag, een visiestuk en een daadwerkelijk gesprek met een moslim. Tijdens de sessies is er alle ruimte om dit voor te bereiden en te bespreken. De deelnemer moet in staat zijn om beelden bij zichzelf en anderen kritisch te benaderen vanuit de geleerde kennis en perspectieven.
Vragen die hierbij centraal staan, zijn o.a.: hoe sta ik er zelf in, met welke missie ga ik het gesprek aan, welke bijbelse lijnen gebruik ik daarvoor? Hoe verbind ik mijn eigen visie op de Islam met een open houding naar moslims? Wat is het doel van de ontmoeting?

Literatuur

Bernhard Reitsma, Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God (Boekencentrum 2017).
Daniel W. Brown, A new introduction to Islam (John Wiley & Sons Inc 2017).

Certificaat

Deelname aan deze cursus met opdracht geeft bij voldoende beoordeling recht op een certificaat van 3 EC in het kader van Permanente Educatie. Geen interesse in een certificaat? Meld je dan aan via weetwatjegelooft.nl/islam

Over de docenten

Prof. dr. Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Religie en Theologie aan de VU voor de leerstoel van de kerk in de context van de islam. Daarnaast is hij lector aan de CHE.

Rianne Bos-Waagmeester studeerde af aan de CHE met een onderzoek naar verbinding tussen christenen uit de Stadhartkerk en moslims van de tweede generatie in Amstelveen. 

Jurjen ten Brinke is kerkplanter en voorganger/pastor van de multiculturele kerk Hoop voor Noord. Daarnaast is Jurjen presentator bij de EO.