Ontdek Lectio Divina

Inleiding in spirituele hermeneutiek

Als predikant/theoloog heb je het verlangen om op een meer spirituele manier om te gaan met Bijbelteksten en om ook anderen daarbij te helpen. Biddend en mediterend omgaan met Gods Woord is een kunst die je kunt leren. De monastieke traditie helpt daarbij.

Het lezen van teksten en in het bijzonder het lezen van de Bijbel is van fundamenteel belang voor de geloofsontwikkeling van elke christen en dus ook van elke theoloog. Maar het gevaar bestaat dat het lezen steeds oppervlakkiger wordt (onder invloed van internet en social media) of een eenzijdig rationele kleur heeft. In deze cursus leer je de eeuwenoude monastieke praktijk van de lectio divina kennen. Daarin gaat het om een langzaam, liefdevol en luisterend lezen van Bijbelteksten, met bijzondere aandacht voor het werk van de heilige Geest in het leesproces en in de hoop en verwachting door het lezen van de teksten gevormd te worden tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus.

De docent

Dr. Jos Douma is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle. Hij doceert het vak Christelijke Spiritualiteit aan de ETF in Leuven. Hij is al jaren diepgaand geïnteresseerd in de theorie en praktijk van de lectio divina omdat hij deze monastieke praktijk als een veelbelovende weg voor spirituele omgang met het Woord van God ziet. Kijk voor meer informatie op: www.levenindekerk.nl.

Werkvormen

 • Literatuurstudie
 • Hoor- en praktijkcolleges
 • Praktijkoefeningen met lectio divina in de groep en individueel (met bijbelteksten en spirituele teksten van auteurs als Augustinus, Guigo II, Bernard van Clairvaux, Thomas a Kempis, Maarten Luther en Henri Nouwen)
 • Reflectieverslagen (persoonlijk dossier Lectio Divina)

Verplichte literatuur

 • Jos Douma, ‘Lectio Divina’, in: Lex Boot (red.), Handboek christelijke meditatie. Vertrekpunten, wegen en vruchten, Zoetermeer 2011, p. 117-123.
 • Thomas Quartier, Anders leven. Hedendaagse monastieke spiritualiteit, Berne 2015, p. 63-75.
 • Kees Waaijman, Vormen, grondslagen, methoden, Kampen 2000, p. 686-766 óf James Wilhoit en Evan Howard, Ontdek Lectio Divina, Driebergen 2014.
 • Michael Casey, Sacred Reading. The Ancient Art of Lectio Divina, Liguori 1995, p. 1-100.

Aanbevolen literatuur

 • Dom Bernardus en Jos Douma, Lezen voor je leven. Aan de slag met lectio divina, Berne Media, 2017.
 • David G. Banner, Open jezelf voor God. Lectio divina en leven als gebed, Almere 2013.
 • Wim Reedijk, Zuiver lezen. De Bijbel gelezen op de wijze van de vroegchristelijke woestijnvaders, Budel 2006.
 • Christine Valters Paintner, Lectio Divina. The Sacred Art. Transforming words and images into heart-centered prayer, Skylight Paths Publishing 2011.

Praktische informatie

Cursusdagen: 20 maart en 10 april 2019, 11.00 uur – 15.00 uur, inclusief lunch.

Certificering

De cursus heeft een omvang van 2 EC (6 uur college en 50 uur voor voorbereiding, literatuurstudie, praktische oefening en reflectieverslagen). Om voor certificering in aanmerking te komen dient de cursist een ‘persoonlijk dossier spiritualiteit’ in te leveren waarin hij/zij onder andere reflecteert op gelezen literatuur, reflectieverslagen van concrete lectio divina oefeningen opneemt en omschrijft hoe hij/zij de praktijk van de lectio divina in het persoonlijke en professionele leven hoopt te integreren. Eén van de opdrachten is ook het zelf geven van een workshop over lectio divina in de eigen werk-context.