Zondag ga je voor in een doopdienst in je eigen gemeente en het is de eerste zondag van de adventstijd. Eigenlijk wilde je beginnen met een prekenserie over Micha, dat zou mooi passen in deze tijd van het jaar. Maar nu willen de doopouders graag een lied laten zingen dat naar jou idee slecht in het geheel van een dienst over Micha 1 past.

Daar komt nog bij dat de pianist op vakantie is, en meezingen met YouTube is meestal niet zo’n succes. Voorafgaande aan de dienst zal aandacht gevraagd worden voor het 16+kamp en de kinderwerkers willen graag dat je je extra richt op de kinderen van 4-8, die vandaag de hele dienst aanwezig zullen zijn. Hoe houd je de regie, zorg je dat je niet alleen maar als organisator met de dienst bezig bent, maar kan je als geestelijk leider van deze gemeente, ook in deze dienst voorgaan?

Tijdens de tweedaagse cursusmodule Leiderschap ga je samen met docenten dieper in op vragen die gaan over leiderschap, toerusting en liturgie. In de ochtenden wordt aandacht besteed aan ecclesiologische en kerkrechtelijke aspecten, in de middag gaan we onder leiding van Klaas Koelewijn (dag 1) en Kees van Ekris (dag 2) aan de slag met de thematiek. Het ochtendprogramma wordt afwisselend ingevuld door Hans Schaeffer en Leon van der Broeke, de middagen worden verzorgd door een gastdocent. Emeritus-predikant Henk Messelink zal tijdens de dagen aanwezig zijn en  desgewenst met jullie oplopen.

Geestelijk leiderschap

(19 november 2021, dag 1 module leiderschap, dag 1 volledige nascholingstrack)

Het thema van deze eerste trainingsdag is aangedragen door predikanten: geestelijk leiderschap. Je wilt je mensen dichter bij God brengen en God dichter bij de mensen. Maar soms heb je het gevoel dat je het instituut kerk moet managen en ben je alleen maar bezig met kerkbestuurlijke zaken. Je voelt je meer lijder dan leider.

Als je het menu niet bepaalt, word je gegeten”, zei iemand onlangs.

Het roept een beeld op van macht en het verdedigen en veiligstellen van je positie. En hoe er gekeken wordt naar leiders. Spijtig genoeg gaan we in de kerk soms zo met elkaar om. Of we laten elkaar juist met rust, omdat we ver weg willen blijven van machtsdenken, wat in feite net zo rampzalig is.

Op deze dag word je toegerust om vanuit jouw rol als geestelijk leider kerkenraadsleden en gemeenteleden toe te rusten. ’s Morgens kijken we naar de ecclesiologische en kerkrechtelijke aspecten van leiderschap. Het gaat daarin ook om  afstand en nabijheid, over het al dan niet hebben van vrienden in de gemeente.

In de middag bijten we ons vast in twee aspecten die te maken hebben met leiderschap in het algemeen en het geestelijk leiding geven in het bijzonder:

  • doel van leiderschap
  • gedrag van leiders

En omdat we verder willen komen dan beschouwen, verbinden we deze onderwerpen ook echt aan jouw persoonlijke situatie en hoe jij samen met anderen de gemeente kunt leiden.

Voorbereiding:

Lezen:

  • Leo J. Koffeman, Het goed recht van de kerk. Een theologische inleiding op het kerkrecht (Kampen: Kok, 2009), hoofdstuk 8 ‘Het ambt’ (pp. 137-160) (wordt digitaal toegestuurd)
    Joke van Saane, Geloofwaardig leiderschap (Zoetermeer: Meinema, 2012), hoofdstuk 1 ‘De psychologie van leiderschap’ (pp. 11-44) (wordt digitaal toegestuurd)
  • Friedman E. , Van geslacht op geslacht, pagina’s 233 – 247
  • Mallon J., Als God renoveert, pagina’s 263 – 293

Kijken:

Klaas Koelewijn (1969) is directeur van Kerk2030, een kerkvernieuwingsbeweging voor lokale kerken door lokale kerken. Eerder was hij programmaleider van GemeenteNproject, een beweging van jongvolwassenen met Bereidheidscongressen, studiereizen en tweejarige leerwerktrajecten, met als doel jongvolwassenen toe te rusten tot christenen die hun omgeving in beweging zetten. Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en deed een MBA op Nyenrode. Hij is projectleider van het Expertise Centrum Onderwijs en Identiteit verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen, voorzitter van de Stichting Waalse Kerk Maastricht en verbonden aan het interkerkelijk jeugdwerk In Christ United (ICU) in Maastricht. Ook is hij als gastdocent verbonden aan de Universiteit van Maastricht waar hij college geeft over het thema: Duurzaam veranderen. Samen met zijn gezin woont hij al ruim 20 jaar in Maastricht.

Leiderschap en liturgie

(21 januari 2022), dag 2 module leiderschap, dag 2 volledige nascholingstrack)

In het verlengde van de eerste trainingsdag gaat het bij de tweede dag om de vraag hoe je jezelf als geestelijk leider voedt. Iedereen wil van alles van je. Dat doet een appèl op je ego. Tegelijk geldt dat je niet altijd kunt (blijven) geven. De preekstoel moet geen babbelbox zijn en de kerkenraadskamer niet de directiekamer van een middelgroot bedrijf. Tijdens deze dag ontdek je (opnieuw) tools voor je kerkelijke gereedschapskist. Het leiderschap van de predikant voeden we vanuit de liturgie in de meest brede zin van het woord/Woord. Wie immers de getijden verzuimt, wordt door de tijden overspoeld.

Op de middag van deze studiedag zullen we aan de hand van een preek van dr. Martin Luther King Jr. samen reflecteren op de verschillende rollen die een predikant heeft in de liturgie, en specifieker in de prediking: liturg, exegeet, leraar, gemeentelid, mysticus, tijdgenoot, ambtsdrager, profeet en misschien nog wel meer.

  • We detecteren die rollen in deze preek (en in deze preektraditie)
  • We reflecteren theologisch op die rollen
  • We verkennen hoe we ons daar persoonlijk toe verhouden (welke ervaring we ermee hebben, welke belemmeringen we bemerken, welk verlangen we kunnen hebben tot groei in die rollen)

.

Voorbereiding:

Kees van Ekris (1972) is programmaleider van Areopagus, een centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de IZB. In 2018 promoveerde hij aan de PThU op een proefschrift over profetische prediking (MakingSee. A Grounded Theory on the prophetic dimension of preaching). Eerder was hij zendingspredikant en docent Oude Testament in Indonesie, en gemeentepredikant in Breukelen en Zeist (PKN). Hij doceert homiletiek aan de ETF in Leuven en is een van de vaste medewerkers van de bijbelpodcast ‘Eerst d!t’. Samen met zijn gezin woont hij in de jongerenleefgemeenschap van de Wittenberg in Zeist.

Aanmelden

Ben je predikant en val je nog niet onder de synoderegeling van 2017 maar wil je wel graag bij (een deel van) de studiedagen zijn?
Het volgen van twee opeenvolgende studiedagen is mogelijk.
Kosten per blok = €475,- Leiderschap: Najaar 2021; Kerk=werk?: voorjaar 2022; Bestuur en conflictsituaties: najaar 2022; Positie predikant en kerk(verband): voorjaar 2023. Wanneer je je aanmeldt voor het volledige traject ontvang je aan het einde een kortingscode van €150,- op een volgende cursus.
In overleg kan ook in drie termijnen betaald worden, omdat het traject in drie kalenderjaren valt.