Lente in de kerk!

Geloven in bloei

Vanaf 26 september 2020 vieren we Lente in de kerk! Door muziek, inspirerende verhalen, getuigenissen en online seminars. Omdat we geloven dat God bloei geeft. Ontdek bloesem in oude kerken, bloei in internationale gemeenschappen en hoor verhalen van nieuwe kerkplanten!

Alle informatie over Lente in de kerk: www.lenteindekerk.nl
Direct aanmelden voor een of meer webinars: www.wwjg.nl/lenteindekerk

Lente in de kerk?
Het lijkt eerder winter!

De wereldwijde coronacrisis heeft diepe sporen getrokken in onze samenleving. Het kerkelijk leven is op veel plaatsen ontwricht en het is de vraag hoe gemeenten uit de crisis tevoorschijn komen. 
 
De coronacrisis versterkt daarmee het gevoel dat een gure, winterse kou veel kerken in haar greep heeft. We somberen met elkaar over lege kerkbanken, afnemende interesse in de Bijbel en het geloof dat verdwijnt naar de rand van de samenleving. 
 
Durven we nog wel op groei en bloei te hopen?
 
De winterse realiteit is echter niet het héle verhaal. Dat ondervond René van Loon, predikant in Rotterdam. Hij zocht in de afgelopen jaren de lente op in kerken. Hij zag bloesem in oude gevestigde kerken, bloei in talloze internationale gemeenschappen en groei van nieuwe kerkplanten. 
Er sprankelt op verschillende plaatsen iets van de onverwachte vreugde die het boek Handelingen doortrekt.
 
Het programma van de inspiratiedag die door de coronacrisis moest worden afgeblazen, wordt online alsnog gepresenteerd. Juist in deze tijd, waarin we meer dan ooit de noodzaak van genade en een nieuw begin proeven, willen we momenten van nieuw begin delen.
 
Vanaf 26 september 2020 vieren we daarom samen de lente in de kerk. En voeden we elkaar met het vertrouwen dat de lente door kan zetten. Hoopvolrealistisch en in het geloof dat God zelfs bergen kan verzetten.
 

Online event: samen de lente vieren!

Het online event ‘Lente in de Kerk’ werd 26 september 2020 gelanceerd en is terug te kijken.
Presentator Marleen Stelling gaat in gesprek met René van Loon, Petra de Jong-Heins en Pastor Onaolapo Smith Asubiaro over lente in oude, nieuwe en migrantenkerken en toont haar lentemoment uit recente uitzendingen van het tv-programma Zie je zondag! Evangelist Osama Al Tamimi geeft een getuigenis van Gods werk onder en door vluchtelingen. Jurjen ten Brinke bemoedigt vanuit de Bijbel en ten slotte bidden we samen voor meer lente in de kerk. Tussendoor zijn er liveoptredens van de band Abundant Grace Worship.

De webinars: praktische lente-inspiratie opdoen

Het online event vormt de opmaat voor een reeks online seminars die jou wil inspireren zelf in je eigen omgeving aan de slag te gaan. We geloven dat het God is die bloei geeft. En dat Hij ons daarbij inschakelt. Kunnen wij ruimte geven aan de lente? Via korte video’s en tijdens de webinars delen we onze visies en verlangens, maar vooral realistische verhalen uit de praktijk van kerkzijn anno 2020 in Nederland. Wat is de roeping van kerken en christenen in deze tijd? Waar liggen kansen en mogelijkheden? Waar ga jij mee aan de slag? 
 
Volg vanaf 28 september tot maar liefst 18 webinars – twee per week – over een veelkleurig palet aan thema’s, en laat je inspireren en motiveren. Tijdens een gezamenlijk slotwebinar op 26 november staan jouw vragen en ideeën over de lente in de kerk centraal. René van Loon blikt tijdens dit online seminar terug en hij geeft praktische en vooral bemoedigende tips voor de toekomst: Hoe zou de lente kunnen ontluiken? Wat is daarvoor nodig?

René van Loon

René van Loon is predikant van PKN-wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam en  zijn leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Gaan voor God en Kerk voor de buurt. In februari 2020 verscheen het nieuwste boek van René van Loon:  Lente in de kerk. Impressie van nieuwe en hoopvolle bewegingen (2e druk). Uit dit boek spreekt zoveel hoop en geloof voor de kerk van Nederland dat het vraagt om vieren, verlangen en verwachten. Doe jij mee?

PE-opdracht en certificering

Predikanten en theologen kunnen ‘Lente in de kerk’ in het kader van permanente educatie volgen. De opdracht heeft een omvang van 1 EC (28 uur) en bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Bestudeer: René van Loon, Lente in de kerk (KokBoekencentrum 2020)
  • Neem deel aan ten minste 3 webinars naar keuze, inclusief het slotwebinar op 26 november 2020.
  • Schrijf een verslag van max. 2500 woorden waarin je: 1. reflecteert op het boek; 2. reflecteert op het online event en de webinars waaraan je hebt deelgenomen; 3. beschrijft hoe jij in de context van jouw bediening ruimte kunt/wilt/gaat geven aan de ‘lente’.
  • Deadline voor het inleveren van het verslag is 15 januari 2021.
  • De verslagen worden beoordeeld door René van Loon en namens Permanente Educatie Predikanten door William den Boer, Geranne Tamminga of Annemarie Kuijvenhoven. Bij voldoende beoordeling ontvang je een PE-certificaat van 1 EC.

Klik hier voor deelname aan een of meer webinars en de PE-opdracht