Lezen en laten lezen

Studiedag over gelovig omgaan met de Bijbel

30 oktober 2019

Christelijk Nederland zindert van vragen rond de uitleg van de Bijbel. Vaak draait het daarbij om een paar hete hangijzers, zoals de visie op homoseksualiteit, schepping en evolutie, en vrouwelijke ambtsdragers. Taal en wereld van de Bijbel lijken vaak niet aan te sluiten bij de vragen van onze tijd. ‘Hermeneutiek’ vormt dan het sleutelwoord om met een problematische en soms aanstootgevende Bijbel om te gaan. Maar als die benadering zelf nu eens problematisch is?

In zijn boek Lezen en laten lezen voert Arnold Huijgen een pleidooi om niet de Bijbel, maar onszelf als het probleem te zien. Niet ons ingewikkelde interpreteren staat centraal, maar God die spreekt. Zo ontstaat er ruimte om de Bijbel met hart en ziel te lezen en je te laten lezen door God. Dit pleidooi roept temidden van alle discussies over actuele theologische vragen – vanuit kerk en academie – sterk uiteenlopende reacties op, van instemmend tot kritisch.

Hoog tijd voor een studiedag waarin de praktijk van ons Bijbellezen tegen het licht wordt gehouden. Sprekers uit diverse kerkelijke en theologische achtergronden verhouden zich tot Huijgens benadering. In een slotgesprek tussen Bert Loonstra en Arnold Huijgen wagen we de stap naar een heet hangijzer: Hoe lezen we Paulus’ spreken over vrouwen in de gemeente?

Programma

Lezen en laten lezen in de media

Een greep uit de aandacht die Lezen en laten lezen reeds in diverse media ontving:

Certificering

Predikanten en theologen die deze studiedag in het kader van permanente educatie willen volgen kunnen kiezen uit een certificaat van 0,25 EC als bewijs voor deelname aan de studiedag, en een certificaat van 1 EC bij voldoende beoordeling van een reflectieverslag naar aanleiding van deelname aan de studiedag en bestudering van Lezen en laten lezen. Gelovig omgaan met de Bijbel (KokBoekencentrum: Utrecht 2019). Wie geen belang heeft bij certificering, kan zich aanmelden via Weetwatjegelooft.nl.

De volledige opdracht (1 EC) luidt als volgt:

  • Bezoek de studiedag Lezen en laten lezen op 30 oktober 2019
  • Bestudeer Lezen en laten lezen. Gelovig omgaan met de Bijbel (KokBoekencentrum: Utrecht 2019)
  • Schrijf een lees- en reflectieverslag van maximaal 2500 woorden van de studiedag en het boek.
  • Voor de structurering van uw lees- en reflectieverslag kunt u gebruikmaken van dit dit format.
  • Het reflectieverslag dient 30 november 2020 te zijn ingeleverd.

Boekpresentatie

Tijdens de studiedag presenteert Herman J. Selderhuis om 14.30 uur Calvijn verzameld, een selectie in twee delen uit het verzameld werk van Johannes Calvijn. Aanmelding voor de boekpresentatie is alleen nodig als u zich niet aanmeldt voor de studiedag. Aanmelding kan door middel van het sturen van een e-mail aan info@weetwatjegelooft.nl.