Studiebijeenkomsten

Toon als:

Klaagliederen van mijn dorp of stad

Kunnen de Bijbelverhalen over mensen die zich in tijden van crises of lijden richten tot God met een klacht, in onze samenleving van betekenis zijn? In een leerwerktraject i.s.m. Nachtzon Media ontwikkelen we een publieke theologie van de klacht.

Exegetische werkplaats

In deze tweedaagse cursus ontwikkel je samen een grondige exegese van de brief aan de Filippenzen tegen de achtergrond van Handelingen 16:11-40