Je bent predikant in volle rechten. Je hebt een academische studie theologie afgerond en je geniet van je werk als gemeentepredikant. Toch loop je af en toe tegen interessante of langdurig tegen complexe zaken aan waar je niet meteen een antwoord of weerwoord op hebt, ondanks al je theologische bagage. Je merkt dat je studie wel een basis heeft gegeven, maar dat je op sommige aspecten van het predikantswerk niet helemaal – of soms helemaal niet – bent voorbereid. Of je ervaart juist wel dat je studie theologie een geweldige basis bood, maar je voelt de behoefte om vanuit de praktijkervaring weer even terug te gaan naar de theorie voor een gezonde uitwisseling tussen theorie en praktijk. Daar biedt deze cursus je instrumenten voor.

Scholing en supervisie voor startende predikanten

Het PE-traject is het nascholingstraject voor startende predikanten in de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Het programma bestaat uit zes nascholingsdagen, verspreid over twee jaar. Thema’s die in de nascholingsdagen aan bod komen zijn geestelijk leiderschap, draaglast en draagkracht, leiderschap en liturgie, conflictuologie en lokale en bovenlokale (kerkelijke) relaties.
Daarnaast sluit het nascholingstraject aan bij de thema’s die in het mentoraat binnen de NGK aan de orde komen. Ook kun je, als deelnemer van het PE-traject, één keer begeleiding in je intervisiegroep aanvragen. Een ervaren supervisor neemt dan contact met jullie op en begeleidt jullie bij een bijeenkomst in het bespreken van een thema of het aanleren van een bepaalde gespreksmethode.

De nascholingsdagen nemen hun vertrekpunt in de ecclesiologie en het kerkrecht. Hoofddocenten in deze cursus zijn Leon van den Broeke en Hans Schaeffer. Een deel van de colleges en trainingen op de dagen zal verzorgd worden door gastdocenten met specifieke expertise op één van de bovengenoemde terreinen.

Het nascholingsprogramma bestaat uit 6 cursusdagen verspreid over twee jaar. 

In de afgelopen jaren werkten, naast de vaste docenten Leon van den Broeke (hoogleraar rechtstheologie en kerkrecht) en Hans Schaeffer (hoogleraar Praktische Theologie) mee aan het PE-traject:

  • Michelle van Dusseldorp (1963) is psycholoog, coach en oprichter van Groundwork. In haar werk zoekt ze voortdurend naar de integratie van theologie en psychologie. Ze is auteur van diverse boeken en gaat graag het gesprek aan over draagkracht en draaglast.
  • Kees van Ekris (1972) is programmaleider van Areopagus, een centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de IZB. In 2018 promoveerde hij aan de PThU op een proefschrift over profetische prediking.
  • Klaas Koelewijn (1969) is directeur van Kerk2030, een kerkvernieuwingsbeweging voor lokale kerken door lokale kerken. Ook is hij als gastdocent verbonden aan de Universiteit van Maastricht waar hij college geeft over het thema ‘Duurzaam veranderen’.
  • Ruurd Kooistra is directeur van Steunpunt KerkenWerk en ervaren in het begeleiden van predikanten en gemeenten en het meedenken over (im)materiële regelingen in kerken.
  • Henk Messelink. Als ervaren predikant deelde hij in de afgelopen jaren zijn expertise en liep en dacht mee met de deelnemers in dit traject .
  • Bart van Noord werkt in de PKN. Hij biedt begeleiding aan voor kerkelijke gemeenten, werkgroepen, professionals en vrijwilligers in de Protestantse Kerk in Nederland.
  • Inez Petter (1974) is een ervaren trainer en coach op het gebied van werkstress, timemanagement en procesverbetering. Ze zet zich graag in voor het werk van predikanten; ook is ze verbonden aan de masteropleiding van de Theologische Universiteit Utrecht.
  • René de Reuver. Als scriba van de PKN weet hij als geen ander hoe de vragen van lokale kerken en een landelijk verband bij elkaar komen.
  • Wico Verbaan houdt zich vanuit zijn werk al 25 jaar bezig met integriteit, fraude en de gevolgen van ongewenst gedrag in organisaties. Hij verzorgt trainingen op zijn vakgebied en is in te schakelen als extern vertrouwenspersoon.