PE Traject

Je bent predikant in volle rechten. Je hebt een academische studie theologie afgerond en je geniet van je werk als gemeentepredikant. Toch loop je af en toe tegen interessante of langdurig tegen complexe zaken aan waar je niet meteen een antwoord of weerwoord op hebt, ondanks al je theologische bagage. Je merkt dat je studie wel een basis heeft gegeven, maar dat je op sommige aspecten van het predikantswerk niet helemaal – of soms helemaal niet – bent voorbereid. Of je ervaart juist wel dat je studie theologie een geweldige basis bood, maar je voelt de behoefte om vanuit de praktijkervaring weer even terug te gaan naar de theorie voor een gezonde uitwisseling tussen theorie en praktijk. Daar biedt deze cursus je instrumenten voor.

Een relevant programma voor startende en ervaren predikanten

In de afgelopen maanden hebben we gepolst waar behoefte aan is en ons best gedaan om de synode-eis voor verplichte nascholing (van predikanten die na 2016 afgestudeerd zijn) om te zetten in een mooi en vruchtbaar programma. Het resultaat: Acht studiedagen van elk twee dagdelen, verspreid over twee jaar. Met op jullie verzoek meer diversiteit in onderwerpen, meer gastsprekers en praktische toerusting. We gaan met mooie thema’s aan de slag, denk aan: geestelijk leiderschap, draaglast en draagkracht, leiderschap en liturgie, onrust in je gemeente en de positie en transparantie van de predikant. Er zal veel ruimte zijn voor jullie praktijkervaring, persoonlijke vorming en onderlinge uitwisseling.

Al met al zijn we trots op het programma dat we voor jullie hebben neergezet!

In de ochtenden wordt aandacht besteed aan ecclesiologische en kerkrechtelijke kanten van de thema’s, in de middag gaan we onder leiding van een gastdocent verder met het thema aan de slag. Het ochtendprogramma wordt afwisselend ingevuld door Hans Schaeffer en Leon van den Broeke, de middagen worden verzorgd door een gastdocent. Emeritus-predikant Henk Messelink zal tijdens alle dagen aanwezig zijn en tijdens dit traject met jullie oplopen. In overleg is hij ook bereid om door het jaar heen wanneer gewenst, mee te denken.

Het programma bestaat uit 8 cursusdagen verspreid over twee jaar. Door te klikken op de titels kom je op een pagina met meer informatie.

Leiderschap

DAG 1 Geestelijk leiderschap ( 19 november  2021)
Gastdocent Klaas Koelewijn (1969) is directeur van Kerk2030, een kerkvernieuwingsbeweging voor lokale kerken door lokale kerken. Ook is hij als gastdocent verbonden aan de Universiteit van Maastricht waar hij college geeft over het thema: Duurzaam veranderen.
DAG 2 Leiderschap en liturgie (21 januari 2022)
Gastdocent Kees van Ekris (1972) is programmaleider van Areopagus, een centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de IZB. In 2018 promoveerde hij aan de PThU op een proefschrift over profetische prediking 

Kerk = werk?

DAG 3: Het overzicht bewaren (3 juni 2022)
Gastdocent Inez Petter (1974) is een ervaren trainer en coach op het gebied van werkstress, timemanagement en procesverbetering. Ze zet zich graag in voor het werk van predikanten; ook is ze verbonden aan de TU Kampen. 
DAG 4: Balanceren tussen draagkracht en draaglast (7 oktober 2022)
Gastdocent Michelle van Dusseldorp (1963) is psycholoog, coach en oprichter van Groundwork. In haar werk zoekt ze voortdurend naar de integratie van theologie en psychologie. Ze is auteur van diverse boeken en gaat graag het gesprek aan over draagkracht en draaglast.

Bestuur en conflict

DAG 5: Besturen, aansturen en communicatie (10 februari 2023)
Gastdocent Bart van Noord werkt in de PKN. Hij biedt begeleiding aan voor kerkelijke gemeenten, werkgroepen, professionals en vrijwilligers in de Protestantse Kerk in Nederland.


DAG 6: Onrust in je gemeente (conflictuologie) (14 april 2023)
Gastdocent Wico Verbaan houdt zich vanuit zijn werk al 25 jaar bezig met integriteit, fraude en de gevolgen van ongewenst gedrag in organisaties. Hij verzorgt trainingen op zijn vakgebied en is in te schakelen als extern vertrouwenspersoon.

Predikant en kerk(verband)

DAG 7: Positie & transparantie van de predikant (4 oktober 2023, Nieuwe Kerk Kampen)
Je periode als predikant is gestart na een proces van beroepen. Het beroepen van een predikant lijkt op de voorbereiding van een belangrijke wedstrijd. De wedstrijd start met de predikant op de middenstip. Zowel bij de start als na een eerste periode in je gemeente kijkt iedereen gespannen toe, ieder met eigen verwachtingen en in een andere rol.

Tijdens deze dag nemen Ruurd Kooistra (directeur Steunpunt Kerkenwerk) en Leon van den Broeke je mee in de wedstrijd. Welke verwachtingen en actoren zijn er? En welke verantwoordelijkheden (denken) die actoren te hebben? Waar zitten de bestuurlijke en pastorale krachten in je gemeente? Hoe onderscheid je die om leiderschap zuiver en dienstbaar in te kunnen vullen? En waarom is het belangrijk om zelf alert en pro-actief te blijven? ? En hoe pakken predikant en kerkenraad beleid, bestuur en uitvoeringsprocessen op?

DAG 8: Lokaal en bovenlokaal (15 november 2023, Plompetorengracht 3, Utrecht)
Als voorganger ben je vooral bezig met de eigen gemeente. Het zijn de mensen bij jou in de kerk voor wie je dominee bent. Natuurlijk zijn er regionaal, landelijk en internationaal talloze andere kerken, maar jouw werk speelt zich hoofdzakelijk ‘hier’ af.
Toch is het goed om te weten dat je er als voorganger niet alleen voor staat. Dat je collega’s hebt, lokaal en bovenlokaal. Dat er landelijke regelingen bestaan, mobiliteitsregelingen en ondersteunende instanties. Het is fijn dat er een kerkgenootschap is… waarbinnen jij je weg zoekt.
Tijdens deze dag gaan we in gesprek met René de Reuver. Als scriba van de PKN weet hij als geen ander hoe de vragen van lokale kerken en een landelijk verband bij elkaar komen. Wat zijn de uitdagingen en kansen? Waarom is het belangrijk om onderdeel te zijn van een landelijk verband? En: Waar liggen de kansen en uitdagingen voor een lokale gemeente?

Aanmelden

Ben je predikant en val je nog niet onder de synoderegeling van 2017 maar wil je wel graag bij (een deel van) de studiedagen zijn?
Het volgen van twee opeenvolgende studiedagen is mogelijk.
Kosten per blok = €475,- Leiderschap: Najaar 2021; Kerk=werk?: voorjaar 2022; Bestuur en conflictsituaties: voorjaar 2023; Positie predikant en kerk(verband): najaar 2023. Wanneer je je aanmeldt voor het volledige traject ontvang je aan het einde een kortingscode van €150,- op een volgende cursus.
In overleg kan ook in drie termijnen betaald worden, omdat het traject in drie kalenderjaren valt.